« Tillbaka

Ansökningsförfarande av externa medel till kommunala projekt och verksamheter


Beskrivning av innehåll i utbildning:
Framgångsrik externfinansiering kan vara skillnaden mellan ett kommunprojekt som var en bra idé och ett projekt som blev verklighet. Men hur viktigt är det egentligen hur ansökan tas fram och formuleras? Helt avgörande, visar våra erfarenheter.

Med den här utbildningen får du lära dig hur ansökningsprocessen ser ut för projekt inom EU-fonder och svenska finansiärer som Tillväxtverket, Vinnova och Leader. Du får handgripliga tips kring analys och utformning av en ansökan (problemformulering, målsättning, uppföljning och processledning) – men också konkreta tips på hur du effektivast och tydligast beskriver projektet för att det ska sticka ut i mängden.

Klicka här för en kort introduktionsfilm från vår utbildningsledare.

De viktigaste punkterna i utbildningen är:
 • Ansökningsförfarandet
 • Problemanalys
 • Utlysning - matchningsbehov
 • Genomförandekapacitet (budget och personella resurser)
 • Uppföljning och utvärdering
Målsättningen med utbildningen är att:
 • Deltagaren ska efter utbildningen ha grundläggande kunskaper i grunderna för ansökningsförfarande för externa medel där behovsanalysen i den egna verksamheten är startpunkten.
 • Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha grundläggande färdigheter i att upprätta en enkel ansökan med bakgrund, mål, syfte, behovsanalys, problemformulering, budget och uppföljning. 
 • Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha fått nya och fördjupande insikter om faktorer och skeenden som påverkar kommunens förutsättningar för att söka externa medel till projekt och utökade icke ordinarie verksamhet för att prova nya metoder och/eller utveckla nya arbetssätt.

09.00 Välkommen och incheckning
• Introduktion till kursen, kursledning och deltagare - presentationsrunda
• Förväntningar och frågeställningar inför kursen

09.15 Behovsinventering – vad ska utvecklas?
 • Behovsinventering och problemformulering
 • Söka externfinansiering som matchar behoven
 • Att läsa utlysningstext
 • Kontakt med handläggare
 • Exempel: utlysning ESF-rådet - sökning

10.15 Kaffe

10.30 Problemformulering
 • Analys av gemensamt problem – övning
 • Framskrivning av bakgrund, mål, syfte och målgrupp
 • Horisontella perspektiv – inkluderande
 • Övning: Genomlysning av innehåll utifrån olika perspektiv, se helheten

11.45 Lunch

13.15 Projektrummet
 • Genomgång av hur ett projektrum är uppbyggt
 • Mallar - budget, målsättning, rimlighet
 • Formalia – underskrifter, samarbeten, avtal
 • Några exempel: ansökningar ESF, Creative Europe, Tillväxtverket, Interret BSR, Vinnova

14.45 Kaffe

15.30 Uppföljning
 • Uppföljning och förbättringsprocesser
 • Lärdomar
 • Lärandekonferenser
 • Implementering – nätverk och kontakter
 • Slutrapport

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut
Tid
1 dag, 09:00 - 16:00
Pris
7 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Den här utbildningen rekommenderas för: Lednings- och stödfunktioner på kommunövergripande eller förvaltningsövergripande nivå till exempel utvecklingschef, strateger inom verksamhetsutveckling och organisation samt ekonomer. Förvaltningsledningsgrupper och kommunledningsgrupper.

Effekt
Vill du förlänga ditt lärande efter din utbildning så erbjuder Academy nästan alltid ett nästa steg, vad som gäller specifikt för din utbildning kan du läsa på vår sida "effekt", klicka på länken. EFFEKT - Public Partner Academy

Utbildare

Lotten Svensson
Ekonomie doktor med erfarenhet av
förändringsarbete i kommunal och statlig tjänst. Inriktning strategiskt
entreprenörskap och metodutveckling för landsbygdskommuner och deras
samverkan med lokalt näringsliv. Meriterad lärare på högskolenivå och lång erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling.
Undervisar i strategi, projektledning, marknadsföring, affärsutveckling och tekniskt ledarskap.
Lotten har själv lång erfarenhet från att skriva och processleda arbetet med ansökningar och har ett antal beviljade ansökningar på sin meritlista.

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se