« Tillbaka

Stab och linje i politiskt styrda organisationer


Beskrivning av innehåll i utbildning:

Att navigera mellan linje- och stabslogik i en politiskt styrd organisation kan vara en utmaning och många kan uppleva sig splittrade i sitt ledarskap. Med den här utbildningen lär du dig att balansera stöd och styrning i ditt ledarskap för att bygga effektiva partnerskap i hela organisationen.


Utbildningen viktigaste punkter:
 • Hur du som ledare kan navigera mellan linjelogik (chef i linjen') och stabslogik (stöd till chefer inom till exempel ekonomi, HR, kommunikation) och hur du kan förebygga konflikter mellan dessa genom dialog.
 • Hur du i din roll som chef eller expert kan få kraft i andra delar i organisationen.
 • Hur du som ledare kan differentiera ditt ledarskap mellan styrning och stöd
 • Hur du i din roll som chef kan stärka dina medarbetare i att skapa tillit, ge förutsättningar för att framgångsrikt bygga partnerskap i organisationen
Utbildningens mål:
 • Ökade insikter om ledarfunktionernas olika roller och förutsättningar
 • Stärkt ledarskap och förmåga att skapa resultat genom andra
 • Kunskap om verktyg och metoder, som underlättar kommunikation mellan olika roller och uppdrag i syfte att få kraft i organisationens olika derlar.
 • Ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning från olika perspektiv inom organisationen.


Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Incheckning och förberedelseuppgift

 • Att leda genom stab respektive linje skiljer sig åt. På vilket sätt anser du att ledarskapet skiljer sig åt?
09.45 Att styra och leda som chef i offentlig sektor
 • Teori och praktik tillsammans med erfarenheter

10.15 Kaffe

10.30 Linjelogik (chef i linjen) och stabslogik (stöd/service till chefer i linjen)
 • Mötet mellan linjen och staben
 • Stödfunktionernas olika roller
 • Olika ledarfunktioners roller och förutsättningar
 • Linjerollens grundlogik och stabsrollens grundlogik

12:00 Lunch

13:00 Frustrationer och framgångsfaktorer

 • När linjen ser på staben....
 • När staben ser på linjen....
 • Process i grupp kring en förändringsresa


14.30 Kaffe

14.50  Min utvecklingsplan /mitt förändringsinitiativ

 • Interaktion mellan linjen och staben - det här vill jag utveckla i mitt ledarskap?
 • Coachning - under detta pass får du möjlighet att ta fram din egna utvecklingsplan samt berika och stötta andra deltagare.

16.00-16.30 Summering och avslut

Tid
1 dag, 09:00 - 17:00
Pris
7 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp

Den här utbildningen är skapad för dig som är Chef i linje -eller stabsfunktion. Exempelvis: Förvaltningschef, Sektorschef, VD i kommunalt bolag, Verksamhetschef, Avdelningschef, Områdeschef eller Stabschef.


Effekt
Vill du förlänga ditt lärande efter din utbildning så erbjuder Academy nästan alltid ett nästa steg, vad som gäller specifikt för din utbildning kan du läsa på vår sida "effekt", klicka på länken. EFFEKT - Public Partner Academy 

Utbildare


Malin Danielsson
Är Seniorkonsult på Public Partner Management och utbildad lärare och organisationskonsult Gestaltakademin samt Gestalt Institute of Cleveland. Hon arbtera över hela landet med styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor. Hennes fokusområde handlar om att förädla samarbetsdjupet och öka systemförståelse utifrån olika perspektiv. Malin har lång chefsbakgrund i privat och offentlig sektor och arbetar idag med ledningsgrupper och ledarutveckling för chefer på alla nivåer i såväl öppna som företagsanpassade program. 

Eva Lagbo Bergqvist

Eva Lagbo Bergqvist är seniorkonsult på Public Partner och har över 25 års konsulterfarenhet av att stödja kommuner med att utveckla sin styrning och ledning av verksamheten. Hon är utbildad samhällsplanerare och hennes uppdrag är ofta inriktade mot ledningsgruppsutveckling, storgruppsdialoger och förändringsprocesser. Hon stödjer för närvarande flera kommuner i deras utveckling av chefer och ledningsgrupper på olika hierarkiska nivåer för att utveckla den samlade ledningsorganisationen till gagn för medborgare och medarbetare.


Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se