« Tillbaka

Så lyckas ni med er ansökan om EU-stöd, 27 januari kl.12.00


Här kan Ni se webbsändningen i efterhand:

Från och med nu och framåt kommer det nya utlysningar av EU-stöd bland annat inom regionalfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. 

För att ta del av dessa kan framgångsrik externfinansiering vara skillnaden mellan om ett kommunprojekt som var en bra idé blev verklighet eller inte. Hur viktigt är det då egentligen hur ansökan tas fram och formuleras? Helt avgörande, visar våra erfarenheter.

I den här webbsändningen får du en 20-minuters introduktion i hur ansökningsprocessen ser ut för projekt inom EU-fonder och svenska finansiärer som Tillväxtverket, Vinnova och Leader  och hur man kan söka, hitta matchning och arbeta med problemformulering och budgetering.

Föreläsare är Lotten Svensson, Ekonomie doktor med erfarenhet av förändringsarbete i kommunal och statlig tjänst. Inriktning strategiskt entreprenörskap och metodutveckling för landsbygdskommuner och deras samverkan med lokalt näringsliv med lång erfarenhet av att skriva och processleda arbete med ansökningar och ett antal beviljade ansökningar på meritlistan.

När sändningen är klar ska du fått en överskådlig bild av vilka moment och verktyg du behöver hantera för att se hur Ni kan komma vidare och tankar kring hur Ni bäst och tydligast kan beskriva era projekt för att sticka ut i mängden.


​​​
Tid
0 dagar, 12:00 - 12:20
Pris
0 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Den här utbildningen rekommenderas för: Lednings- och stödfunktioner på kommunövergripande eller förvaltningsövergripande nivå till exempel utvecklingschef, strateger inom verksamhetsutveckling och organisation samt ekonomer. Förvaltningsledningsgrupper och kommunledningsgrupper.

Effekt
Som fortsättning rekommenderar vi vår fördjupande heldagsutbildning -  Vad kostar ett snöre - klicka på länken så hittar du hela programmet.

Utbildare

Lotten Svensson
Ekonomie doktor med erfarenhet av
förändringsarbete i kommunal och statlig tjänst. Inriktning strategiskt
entreprenörskap och metodutveckling för landsbygdskommuner och deras
samverkan med lokalt näringsliv. Meriterad lärare på högskolenivå och lång
erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling. Undervisar i strategi,
projektledning, marknadsföring, affärsutveckling och tekniskt ledarskap.
Lotten harsjälv lång erfarenhet från att skriva och processleda arbetet med ansökningar och har ett antal beviljade ansökningar på sin meritlista. 

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se