HEMMA HOS

”Hemma hos” kallar vi de utbildningar som vi ger på er arbetsplats eller i en lokal eller ort som ni själva väljer. Att vilja ha en anpassad variant av en utbildning är inte ovanligt. Konceptet erbjuder nämligen en rad fördelar.

Bland annat kan vi anpassa utbildningen efter era specifika behov och erbjuda den vid en tidpunkt och ett sammanhang som passar er bäst. Dessutom blir det enklare att inkludera alla medarbetare i er organisation som behöver få del av samma kunskap.

Utbildningarna kan även erbjudas för grupper där olika företag eller organisationer kan delta samtidigt och då bli en möjlighet till att bygga en gemensam plattform för samarbete och utveckling.

Om detta är ett lockande alternativ – kontakta oss så hittar vi tillsammans den perfekta lösningen för er.

Kontakt

Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se

ALLA

LEDARSKAP

ARBETSMILJÖ

STRATEGI

HEMMA HOS

Alla vill ha en bra arbetsmiljö. Men vad betyder det egentligen? Och hur skapar man det avgörande engagemang hos medarbetarna som krävs för att arbetet ska röra sig framåt? I den här kursen kommer vi lyfta ämnen och samtal som syftar till att skapa insikt, delaktighet och engagemang för arbetsmiljön. Du kommer även lära dig modeller och verktyg som möjliggör ett långsiktigt och framgångsrikt SAM- och OSA- arbete. 


Inga kommande tillfällen
09:00 - 16:00

Förändring, stor som liten, är en utmaning i alla organisationer. Hur tar man sig från nu till sedan med hela verksamheten i behåll? Denna utbildning vänder sig till dig som leder en förändring och varvar teori inom förändringledning med praktiskt arbete i ett specifikt förändringsinitiativ, där deltagarna för öva genom att coacha varandra.


Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00

En modern ledares uppgift är inte att tala om vad medarbetarna ska göra – utan att ge dem möjligheter att lösa uppgifterna själva. Det ställer högre krav på allas delaktighet, ansvarstagande och förmåga till tydlig kommunikation. Med den här utbildningen får lära dig mer om och träna på coaching som förhållningssätt för att leda verksamheten.Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00
Denna utbildning ger dig insikter och verktyg för leda genom andra chefer i en politiskt styrd organisation – kommunikativ förmåga, politisk skicklighet, processledning och förmåga att navigera på den offentliga scenen. Du får lära dig hur du leder genom exempel, skapar ledarutrymme, delegerar uppdrag, följer upp chefer i uppdrag och att arbeta med strategiutveckling i samspel med sidoordnade, underordnade och överordnade chefer.
Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00

Digitalisering är en kraftfull metod för förändring. Men vad krävs av dig som verksamhetsutvecklare för att lyckas? Utbildningen utforskar och förklarar verktyg och metoder i både teori och praktik.


Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00

Att navigera mellan linje- och stabslogik i en politiskt styrd organisation kan vara en utmaning och många kan uppleva sig splittrade i sitt ledarskap. Med den här utbildningen lär du dig att balansera stöd och styrning i ditt ledarskap för att bygga effektiva partnerskap i hela organisationen.


Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00

Arbetsmiljön är inte viktig bara för arbetet – den är viktig för dig. Vad är en bra arbetsmiljö? Hur påverkar man den? Och vad har du för roll i arbetsmiljöresan? Den här utbildningen är en vitamininjektion för dig som medarbetare och ger dig en grundförståelse för arbetsmiljölagen och varför just ditt engagemang är inte bara värdefullt – utan avgörande.


Inga kommande tillfällen
09:00 - 13:00
Framgångsrik externfinansiering kan vara skillnaden mellan ett kommunprojekt som var en bra idé och ett projekt som blev verklighet. Men hur viktigt är det egentligen hur ansökan tas fram och formuleras? Helt avgörande, visar våra erfarenheter.

Inga kommande tillfällen
09:00 - 16:00