« Tillbaka

Omvärldsbevakning på kommunal nivå - Digital


Beskrivning av innehåll i utbildningen
Denna utbildning är uppdelad i tre block.
Förändring kan komma som ett medvetet, planerat val eller som en plötslig överraskning. Det enda vi vet är att förändringen alltid kommer. Hur ser den ut? Vem berör den? Vad får den för konsekvenser? Strategisk och organiserad omvärldsbevakning är ett värdefullt verktyg i kommuner för att kunna anpassa verksamheten till ett samhälle i ständig förändring – men också för att själv kunna driva förändring. Utbildningen vänder sig till lednings- och stödfunktioner på kommunal och/eller förvaltningsövergripande nivå.
 • Grunder för kommunal strategiutveckling
 • Identifiera omvärldsfaktorer idag och för framtiden
 • Identifiera långsiktigt hållbara konkurrensfördelar, VRIO-ramverket
 • Analysera resultat och rekommendation för framtid
Klicka här för en introduktionsfilm från vår utbildningsledare.

Utbildningens viktigaste punkter:
 • Grunderna för kommunal strategiutveckling
 • Omvärldsanalys och bevakning - metod och teori
 • Identifiera omvärldsfaktorer idag och för framtiden
 • Identifiera långsiktigt hållbara konkurrensfördelar enligt VRIO-ramverket
 • Analysera resultat och rekommendation för framtiden
 • Workshop där VRIO-ramverket används
 • Individuell coachning med återkoppling till deltagarens arbete i den egna kommunen
 • Gruppseminarium för att dela resultat för kollektivt lärande - möjlighet att diskutera implementering av metoder och resultat.
Utbildningens mål
 • Grundläggande kunskaper i metoder för omvärldsbevakning och omvärldsanalys
 • Grundläggande färdigheter i att upprätta och utveckla arbetssätt för omvärldsbevakning och omvärldsanalys
 • Nya och fördjupande insikter om faktorer, skeenden och trender som påverkar kommunens förutsättningar - globalt, lokalt, glokalt och på kort, medellång och lång sikt.

Program 

Block 1 – digitalt via Zoom, 8/4 kl. 9-12

Uppstart 
 • Presentation av kursledning och deltagare
 • Förväntningar och frågeställningar inför kursen
 • Kursgenomgång

Varför omvärldsbevakning och omvärldsanalys? 
 • Nyttan av omvärldsbevakning och analys i kommunal verksamhet Omvärldens betydelse för kommunal strategiutveckling

Att identifiera omvärldsfaktorer
 • Introduktion av metoder för att identifiera omvärldsfaktorer
 • Gruppövning i breakout rooms – identifiera och beskriv upplevda omvärldsfaktorer

Att identifiera omvärldsfaktorer
 • Introduktion av metoder för att identifiera omvärldsfaktorer
 • Gruppövning i breakout rooms – identifiera och beskriv upplevda omvärldsfaktorer

Block 2 – digitalt via Zoom, 29/4 kl. 9-12

Incheckning och backspegel
 • Presentation av gruppövning
Omvärldsanalys 
 • Introduktion av metoder för analys; orsak, verkan och samband
 • Gruppövning i breakout rooms
Att genomföra omvärldsanalys på hemmaplan 
 • Egen planering med viktigaste punkterna
Summering
 • Sammanfattning
 • Tid för frågor
 • Avslut

Block 3 – Uppföljningsseminarium 2 timmar, digitalt via Zoom, 20/5 kl. 9-11
 • Återkoppling och backspegel
 • Redovisning och erfarenhetsutbyte i break-out rooms
 • Introduktion av metoder för kontinuerlig omvärldsbevakning i den egna kommunen

Individuell coachning – digitalt via Zoom
I utbildningen ingår också individuell coaching i det egna arbetet. 45 minuter vid ett tillfälle per person, efter avtalad tid mellan Block 2 och Block 3.

Tid
3 dagar, 09:00 - 12:00
Pris
11 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Lednings- och stödfunktioner på kommunövergripande eller förvaltningsövergripande nivå, till exempel utvecklingschef, kommunikationschef, strateger inom verksamhetsutveckling och organisation, HR-chefer samt förvaltningsledningsgrupper och kommunledningsgrupper

Effekt
Individuell coachning – digitalt via Zoom
I utbildningen ingår också individuell coaching i det egna arbetet. 45 minuter vid ett tillfälle per person, efter avtalad tid mellan Block 2 och Block 3.

Utbildare

Lotten Svensson,
Ekonomie doktor med erfarenhet av förändringsarbete i kommunal och statlig tjänst. Inriktning strategiskt entreprenörskap och metodutveckling för landsbygdskommuner och deras samverkan med lokalt näringsliv. Meriterad lärare på högskolenivå och lång erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling. Undervisar i strategi, projektledning, marknadsföring, affärsutveckling och tekniskt ledarskap.


Gästföreläsare:
Elin Liljebäck Nilsson,
Pol. master i offentlig förvaltning med inriktning policyanalys. Mångårig ledarerfarenhet med fokus på utveckling av kommuner som organisation och geografiskt område samt kommunikation. Undervisar i kommunal förvaltning.

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se