Datum och anmälan

Vårt mål är att sätta samman en grupp av deltagare med olikheter snarare än likheter. Vi vill se deltagare från både små och stora organisationer, chefer i olika roller samt stor åldersmässig spridning. Vi vill använda mångfalden bland deltagarna som en kraft i programmet.

Priset per deltagare är 69 000 kronor (exkl. moms). Det omfattar tolv intensiva dagar fördelat på fyra tillfällen. Därutöver får du möjlighet att medverka i en reflekterande nulägesanalys. I priset ingår inte kostnader för resor, logi eller måltider under seminarietillfällena. Seminarierna äger rum på en konferensanläggning i Stockholmstrakten.

I din intresseanmälan, formulerad som ett personligt brev, vill vi att du beskriver vad du vill utveckla i ditt ledarskap och berättar om det nuvarande läget i din organisation. Vilka utmaningar, hinder och möjligheter står ni inför?

Välkommen med din intresseanmälan! Mejla till info@publicpartner.se eller till ake@publicpartner.se eller ring 08-660 61 10. Antagande till programmet sker efter intervju per telefon i anslutning till din anmälan och din anmälan blir bindande när avgiften är betald.

Program

Kursdatum 2022:
9-11 februari, 23-25 mars, 11-13 maj och 24-26 augusti.

• Programstart & Omvärld
• Omvärld & System
• Nulägesanalys i deltagarnas organisationer
• System & Relationer
• Relationer & Avslutning

LADDA NED PROGRAMMET

Kontakta mig, jag vill veta mer om NEXT!

Välkommen med din intresseanmälan! Mejla till info@publicpartner.se eller till ake@publicpartner.se eller ring 08-660 61 10. Antagning till programmet sker efter intervju per telefon i anslutning till din anmälan och din anmälan blir bindande när avgiften är betald.

Programledning

Malin Danielsson

Utbildare

Det första jag som konsult vill undersöka med en grupp är vilka utmaningar var och en står inför. På riktigt. Jag vill skapa en miljö där var och en vågar uttrycka inför de andra vad man verkligen brottas med utöver det som försiggår på ytan. Jag har en förmåga att stå i det obekväma, att uttrycka det som behöver sägas för att jag är övertygad om att det är så vi får till förändringar till det bättre.

E-post:malin@publicpartner.se

Telefon:072 – 702 21 18

Åke Chadell

Utbildare

Belöningen med att arbeta som konsult är när vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att verkligen göra skillnad. Då känner jag att vi kommer vi till vår rätt. Utmaningen är att vi får hantera komplexa och ibland direkt svåra frågor, men jag är aldrig orolig att vi inte ska nå vårt mål.

E-post:ake@publicpartner.se

Telefon:073–688 40 31