NEXT – ett unikt ledarutvecklingsprogram.

Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT riktar sig till ledare på hög eller kvalificerad nivå i politiskt styrda organisationer. Deltagarna har en kontinuerlig kontakt med politiken och arbetar i nära relation till sina politiska uppdragsgivare. En deltagare i Next kan vara kommun- eller landstingsdirektör, förvaltningschef, eller befinna sig i en stabsfunktion med uppgift att leda i en annan roll än som chef.

Programmet möter dagens ledare med fokus på morgondagens ledarskap.

Syftet med programmet är att stärka dig i din förmåga att hantera utmaningarna i det utvecklingsskede som du och din organisation befinner er i.
Att vara ledare i demokratiskt styrda organisationer är en spännande utmaning med hårda krav, men också stora möjligheter. Politiker, media och medborgare vill se snabba förändringar och hållbara resultat. Samtidigt ställs det krav på en balanserad ekonomi, god kvalitet och en förmåga till dialog, med såväl interna som externa aktörer och intressenter.

Som deltagare i NEXT är du med och undersöker ledarskapets betydelse i samspelet mellan omvärlden, de olika offentliga systemen och din organisations inre och yttre relationer.

  • NEXT är ett program som samskapas med deltagarna. Det ställer vissa krav på deltagarna som öppenhet, vilja att delta med sitt eget, sina svårigheter, sina framgångar, sina misslyckanden, sina kunskaper och okunskaper, osv.
  • NEXT har en pedagogik som är upplevelsebaserad och ett processledande som tar alla chanser att fördjupa det som kommer upp.
  • NEXT vill möta de ledarskapsutmaningar som varje deltagare har och har tron på att det finns ett djupare lärande i att lyssna på och förstå andra deltagares situation.

Deltagarna bör vara beredda på att en mångfald av roller finns i programmet och att det som kommer upp som ledarskapsutmaningar kan komma från olika håll, och inte alltid vara likt det egna perspektivet. Att vi snarare ser det som kommer upp som ett bidrag till systemförståelse, oavsett det är ett regionalt perspektiv, ett landstingsperspektiv, ett statligt perspektiv, ett kommunperspektiv, ett linjeperspektiv, ett stabsperspektiv, en styrningsfråga, en ledningsfråga eller annat. Genom att lyssna och vilja förstå deltagarnas olika utmaningar från olika delar av det demokratiska systemet breddas också förståelsen av den komplexitet som alla deltagare har att navigera i.

Vi vänder oss till dig som vill….

  • Skapa goda resultat och utveckla din organisation.
  • Vara en bra ledare i en föränderlig värld.
  • Tänka och handla på nya sätt i befintliga system.
  • Skapa personliga nätverk.
  • Utvecklas både som människa och ledare.

Programledning

Malin Danielsson

Utbildare

Det första jag som konsult vill undersöka med en grupp är vilka utmaningar var och en står inför. På riktigt. Jag vill skapa en miljö där var och en vågar uttrycka inför de andra vad man verkligen brottas med utöver det som försiggår på ytan. Jag har en förmåga att stå i det obekväma, att uttrycka det som behöver sägas för att jag är övertygad om att det är så vi får till förändringar till det bättre.

E-post:malin@publicpartner.se

Telefon:072 – 702 21 18

Åke Chadell

Utbildare

Belöningen med att arbeta som konsult är när vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att verkligen göra skillnad. Då känner jag att vi kommer vi till vår rätt. Utmaningen är att vi får hantera komplexa och ibland direkt svåra frågor, men jag är aldrig orolig att vi inte ska nå vårt mål.

E-post:ake@publicpartner.se

Telefon:073–688 40 31