« Tillbaka

Myter och möjligheter vid offentlig upphandling


Lagen om offentlig upphandling (LOU) för politiker, beslutsfattare och beställare.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) upplevs ofta som ett byråkratiskt och svårtillgängligt regelverk. Till viss del så stämmer det. Lagen väcker ständig debatt och genomgår regelbunden översyn. Så sent som den första februari 2022 infördes en rad nya regler och betydande ändringar.

Idag leder LOU till en stor andel av dagens rättsprocesser för offentliga verksamheter. Nya domar nåde från EU och svenska domstolar förändrar hela tiden förutsättningarna för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

Denna heldagsutbildning tar sitt avstamp i de senaste årens utveckling och debatt för att redovisa vilka regler och förändringar som gäller kring offentlig upphandling. Här får du hjälp att reda ut vad som verkligen gäller när din organisation står inför er nästa upphandling.

I vilken utsträckning får upphandlaren ta hänsyn till annat än priset? Hur kan man underlätta för små, och medelstora leverantörer för att delta i upphandlingen? På vilka grunder är det möjligt att öppna för fler lokala leverantörer att delta? Och hur undviker man oseriösa leverantörer?

Utbildningen tar upp exempel från tidigare fall och problematiserar kring olika krav och möjligheter. De senaste årens rättsutveckling har faktiskt ökat de politiska möjligheterna att använda den offentliga upphandlingen som ett verktyg för samhällsutveckling. Till exempel är det fullt möjligt att ta hänsyn till mjuka värden som miljö, sociala faktorer och djurskyddskrav vid en upphandling utan att överträda EU:s fria rörlighet. Men det gäller att vet vilka regler som gäller för att kunna upphandla med de krav du vill.

Du kommer att lära dig
  • De viktigaste reglerna och begreppen inom Lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Principerna om likabehandling, öppenhet och proportionalitet.
  • Vilka möjligheter du har att till exempel väga in erfarenhet av leverantörers tidigare leveranser.
  • Vilka nya domar och lagändringar som påverkar din upphandling och vilka möjligheter du har att ställa egna krav.
  • Hur du kan undvika de leverantörer som lovar för mycket eller lägger anbud med extremt låga priser.
  • Vad gäller för leverantörers möjligheter att överpröva upphandlingar.
  • Hur de senaste ändringarna faktiskt förenklat politikers möjligheter att använda upphandlingen som ett verktyg för samhällsförändring.
För vem passar utbildningen?
Utbildningen vänder sig till dig som berörs av LOU i ditt dagliga arbete inom en offentlig organisation. Främst vänder sig den till dig som beslutsfattare, upphandlare eller politiker inom kommun, region eller annan upphandlande myndighet. Även du som medarbetare och beställare av upphandlingar, jurist eller kommunikatör får här en möjlighet att uppdatera din kunskap. 

Vad behöver du kunna innan?
Ingen förkunskap krävs annat än en mer allmän kunskap kring offentlig upphandling.

Schema i detalj

09.00 Välkommen och incheckning

Block 1
- De centrala reglerna och principerna i LOU
- Viktiga nyheter
- När LOU gäller respektive inte gäller
- Direktupphandlingar
- Möjligheter att ställa krav, till exempel miljökrav, djurskydd, sociala hänsyn
- Möjligheter att ta lokal hänsyn

Lunch

Block 2
- Möjligheter att tillvarata konkurrensen
- Dialog med marknaden
- Uteslutning av oseriösa leverantörer
- Utvärdering av anbuden
- Referenser
- Strategisk prissättning
- Riktade upphandlingar mot sociala företag och idéburna aktörer
- Åtgärder för att förebygga mutor och jäv

Sammanfattning/Tid för frågor/Avslut

Kursmaterial
Efter daten får du med dig föreläsningsmaterialet i form av en utförlig powerpointpresentation. Samt förhoppningsvis ett nytt nätverk av kollegor.
Tid
1 dag, 09:00 - 17:00
Pris
7 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med LOU i ditt dagliga arbete inom en offentlig organisation. Främst vänder sig den till sig som politiker eller annan beslutsfattare inom kommun, region eller annan upphandlande myndighet. Men även du som medarbetare och beställare av upphandlingar, jurist eller kommunikatör får här en möjlighet att uppdatera din kunskap.

Effekt
Vill du förlänga ditt lärande efter din utbildning så erbjuder Academy nästan alltid ett nästa steg, vad som gäller specifikt för din utbildning kan du läsa på vår sida "effekt", klicka på länken. EFFEKT - Public Partner Academy

UtbildareMathias Sylvan
Är jurist och konsult med över 20 års erfarenhet av LOU och upphandling inom stat och kommun. Han har bland annat varit förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner i tio år och dessförinnan verksamhetsansvarig för upphandling på dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen. Mathias har flera uppdrag som konsult och rådgivare inom offentligt finansierade organisationer.

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se