UTBILDNINGAR MED EFFEKT

Alla våra utbildningar ska ge verklig effekt. Därför har de flesta av våra utbildningar en uppföljning, i form av till exempel workshops eller coachning. Allt för att kunskapen ska göra en verklig skillnad för dig och din organisation. 

Våra utbildningsledare arbetar alla i organisationer och företag med samhällsuppdrag. Där utvecklar de moderna metoder, verktyg och processer tillsammans med verksamheten därför vet och förstår de vilka utmaningar du ställs inför i din vardag. 

Välkommen att ta nästa steg i din kompetensutveckling!

ALLA

ARBETSMILJÖ

JURIDIK

LEDARSKAP

STRATEGI

HEMMA HOS

WEBBINARIER

En politiskt styrd organisation skiljer från andra organisationer på många avgörande sätt –  inte minst när det gäller att leda arbetet för en ledningsgrupp. Vad är ledningsgruppens uppgift? Vad har den för ansvar och befogenheter? Hur ser arbetsprocesserna ut och hur prioriterar man de frågor gruppen ska arbeta med? Den här utbildningen syftar till att tydliggöra arbetsmetoder, strategier, struturer och rutiner för ett långsiktigt och hållbart arbete i ledningsgruppen.Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00

Ett modernt ledarskap ger medarbetare möjligheterna att lösa uppgifterna själva. Det ställer högre krav på tydliga processer, delaktighet och kommunikation. Den här utbildningen ger dig teori och verktyg för ett coachande ledarskap specifikt i stabsfunktion. 


Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00

En modern ledares uppgift är inte att tala om vad medarbetarna ska göra – utan att ge dem möjligheter att lösa uppgifterna själva. Det ställer högre krav på allas delaktighet, ansvarstagande och förmåga till tydlig kommunikation. Med den här utbildningen får lära dig mer om och träna på coaching som förhållningssätt för att leda verksamheten.Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00
Denna utbildning ger dig insikter och verktyg för leda genom andra chefer i en politiskt styrd organisation – kommunikativ förmåga, politisk skicklighet, processledning och förmåga att navigera på den offentliga scenen. Du får lära dig hur du leder genom exempel, skapar ledarutrymme, delegerar uppdrag, följer upp chefer i uppdrag och att arbeta med strategiutveckling i samspel med sidoordnade, underordnade och överordnade chefer.
Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00

Att navigera mellan linje- och stabslogik i en politiskt styrd organisation kan vara en utmaning och många kan uppleva sig splittrade i sitt ledarskap. Med den här utbildningen lär du dig att balansera stöd och styrning i ditt ledarskap för att bygga effektiva partnerskap i hela organisationen.


Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00

Politiskt styrda organisationer ställer särskilda krav på ledarskapet. Hur harmoniserar man drivkrafter, värderingar och processer mellan det politiska uppdraget och tjänstemannauppdraget? Vilken roll spelar delaktighet, ansvar och transparens?

Den här utbildningen ger dig fördjupad insikt i viktiga begrepp och samspelet mellan demokratin och tjänstemannautövandet. Du får också verktyg för att applicera kunskaperna i din praktiska vardag – med förankring i ditt specifika uppdrag.

Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00
Självmedvetna ledare är mer lyhörda och har lättare att anpassa sitt ledarskap för att direkt påverka framgången för sina team och och sin organisation som de verkar inom.

Utbildningen Self Awareness ger dig en gedigen bas av självmedvetenhet och möjlighet att rikta uppmärksamhet mot de områden som kräver aktivt arbete för vidareutveckling av dig själv och ditt ledarskap. 

En del av utbildningen baserar sig på egna tester i verktygen Dimensions personlighetsprofil och Drives motivationsprofil.
Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00
När det gäller att leda i förändring finns två viktiga hörnstenar: först måste du som ledare själv förstå och inse resultatet av den kommande utvecklingen. Sedan måste du skapa rätt förutsättningar för att alla omkring dig även de ska första vad förändringen handlar om. Utan den förståelsen är det lätt att missa målet. Under denna halvdag ger vi dig en orientering av några modeller som du kan använda för att leda en förändring. Men framförallt lägger vi tyngden på din roll som ledare i att skapa en miljö där dina medarbetare är redo att utvecklas. Utbildningen är anpassad för dig som verkar i offentliga verksamheter.
Inga kommande tillfällen
09:00 - 12:00
Världen omkring oss förändras i en takt som tycks gå allt fortare. Detta ställer allt högre krav på din och dina medarbetare anpassningsförmåga. Oavsett om det gäller förmågan att hantera oväntade krav, eller ta er an planerade förändringar. Den här två dagars diplomutbildningen tar avstamp i just detta och är anpassad för dig som finns i offentliga verksamheter. 
Inga kommande tillfällen
09:00 - 16:00