« Tillbaka

KORVSTOPPNING eller KOMPETENSUTVECKLING – hur planerar ni er politikerutbildning?


I höst står ett nytt val för dörren. Efteråt väntar uppgiften att snabbt och effektivt ge nya förtroendevalda i fullmäktige och nämnder rätt kunskap och förutsättningar att ta sig an det politiska arbetet. Men vad ska ett bra utbildningspaket innehålla och hur förmedlas det på bästa sätt?

Planering av politikerutbildning är ofta i bråda dagar fyllda av förberedelser inför hösten för dig som tjänsteperson i en kommun. Många upplever en brist på tid och möjlighet till eftertanke och research. Och trots att politikerutbildning utförs samtidigt i landets alla kommuner finns det få möjligheter att lära av varandra.
 
Vilka moment bör utbildningen innehålla? Hur ska du tänka för att lägga upp varje moment på bästa sätt? Vilka delar i utbildningen är det en fördel att göra själva och till vilka delar passar det bra att ta in extern kompetens? Vilka möjligheter ger digital teknik?

Under denna halvdagsutbildning kan du få en bra start i planeringen av en effektiv politikerutbildning i din kommun. Halvdagen ger dig verktygen att sätta samman en utbildning som är enkel att ge utifrån förutsättningarna i din kommun.
 
Utbildningsledarna har båda arbetat som tjänstepersoner inom kommun och region. Tillsammans har de samlat erfarenheter från vardagen som omvandlats till konkreta tips och råd som du tar med dig hem. De ger dig en inspirerande dag med exempel från olika kommuner i landet, stora som små, goda som mindre lyckade.
 
En bra start på samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker lägger grunden för det goda politiska samtalet i sammanträdeslokaler och arbetsrum. Med rätt politikerutbildning kan du ge din organisation en riktigt bra start efter valet.

Du kommer att lära dig
  • Vad en politikerutbildning bör innehålla.
  • Hur du identifierar särskilda behov i din kommun.
  • Hur du på bästa sätt lägger upp utbildningen.
  • Vilka delar ni själva bör hålla i och vilka delar som kan tjäna på extern kompetens.
  • Vilka kunskaper och färdigheter som är viktiga att förmedla från start och hur kan de kompletteras senare.
  • Hur du kan inspireras av andra.
  • På vilket sätt digital teknik kan underlätta och i vilken form.
För vem passar utbildningen?
Utbildningen passar dig som tjänsteperson med ansvar för utbildning, kanske har du en titel som kommunsekreterare, nämndsekreterare eller kanslichef.

Vad behöver du kunna innan?
Inga förkunskaper krävs.

Kursmaterial
Efter dagen får du med dig föreläsningsmaterial i form av en utförlig powerpoint-presentation.
Tid
1 dag, 09:00 - 12:00
Pris
2 890 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Utbildningen passar dig som tjänsteperson med ansvar för utbildning, kanske har du en titel som kommunsekreterare, nämndsekreterare eller kanslichef.

Effekt
Vill du förlänga ditt lärande efter din utbildning så erbjuder Academy nästan alltid ett nästa steg, vad som gäller specifikt för din utbildning kan du läsa på vår sida "effekt", klicka på länken. EFFEKT - Public Partner Academy

Utbildare

Mats Carlström
Mats är konsult inom området styrning och ledning av kommunal sektor sedan mer än 15 år. Han har även tidigare erfarenheter som anställd i flera kommuner såsom ekonomichef och ekonomidirektör. Mats har även erfarenheter som förtroendevald i kommuner. Som konsult har Mats stor erfarenhet av att utveckla roller och samspel mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Bland annat genom att planera och genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser för styrelser och nämnder i kommunal miljö.Sofia Spolander
Sofia har arbetat som stabs- och kanslichef och kommunikatör i ett antal kommuner och har även varit förtroendevald i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal nämnder i olika kommuner. Som kommunikatör har Sofia lång erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt belysa och skapa förståelse för hur de enskilda delarna hänger ihop med helheten. Sofia är som konsult van att verka i gränssnittet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda, och hon arbetar med utveckling av styrning och ledning, ärendeberedning, kommunikation och hållbarhetsfrågor.

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se