« Tillbaka

Introduktion - Så leder du förändring i offentliga verksamheter


Världen omkring oss förändras i en takt som tycks gå allt fortare. Detta ställer allt högre krav på din och dina medarbetares anpassningsförmåga. Oavsett om det gäller förmågan att hantera oväntade krav, eller att ta er an planerade förändringar. Under denna halvdag får du verktyg som gör dig mer redo att leda förändring.

Dagligen utsätts organisationer för utmaningar som kräver omedelbara anpassningar eller mer planerade förändringar av verksamheten. Att hantera detta tillsammans med den dagliga driften är en krävande uppgift för dig som ledare. Här är en halvdagsutbildning som ger dig ett försprång i vardagen.

Det finns redan en uppsjö teorier, mallar och metoder som all akan hjälpa dig att bli en bättre förändringsledare. Här sätter vi fokus på vilka egenskaper, både hos dig själv och i din organisation, som ger en bättre förmåga att hantera förändring.

Hur ska du som ledare anpassa dig för att skapa en trygg miljö? Vilka hot och möjligheter skapas inför en förändring? Vilka andra personer behöver engageras i ett lyckat förändringsarbete? Frågor som den här utbildningen ger dig svar på.

När det gäller att leda i en förändring finns två viktiga hörnstenar: först måste di som ledare själv förstå och inse resultatet av den kommande utvecklingen, sedan måste du skapa rätt förutsättningar för att alla omkring dig även de ska förstå vad förändringen handlar om. Utan den förståelsen är det lätt att missa målet.

Under denna halvdag ger vi en orientering av några modeller och mallar som du kan använda för att leda en förändring. Men framförallt lägger vi tyngden på din roll som ledare i att skapa en miljö där dina medarbetare är redo att utvecklas.

Utbildningen ger dig också några verktyg för att hantera oväntade utmaningar och leda vägen för anpassningar av din verksamhet.

Dagen rymmer också några tillfällen att gruppvis beröra varje aspekt för att ni tillsammans ska nå längre. 

Du kommer under dagen få en introduktion i:
 • Hur du själv kan förbereda dig på en oväntad förändring
 • Vilka teorier och metoder du kan ta hjälp av.
 • På vilket sätt du skapar en trygg miljö för dina medarbetare att acceptera en förändring.
 • Hur du ställer om din organisation att vare mer redo för anpassningar
 • Att identifiera vilket behov som finns i din organisation för att göre er mer beredda på förändringar.

Schema för dagen

09.00 Inledning

09.15 Vad och varför förändringsledning
 • Begrepp och definitioner
 • Exempel
 • Förändringsledning i offentliga verksamheter
 • Möjligheter och hit
 • Framgångsfaktorer
10.00 Introduktion till två ledande modeller för systematisk förändringsledning
 • Kotters 8-stegsmodell, Leading change
 • ADKAR, Prosci
 • Roller i förändringsprocesser
 • Likheter och skillnader
 • Fördelar och nackdelar
10.45 Reflektioner och insikter i mindre grupp

11.15 Struktur för förändringsmiljö, att ta förändring från projektnivå till en organisatorisk förmåga.
 • Att tänka på för att skala upp förändringsledning till organisatorisk förmåga
 • Exempel från andra organisationer
11.30 Råd och tips för den som vill lära sig mer

11.45 Avslutning och sammanfattning

12.00 Slut

Kursmaterial
Efter dagen sammanställs ett unikt material från allt vi berört tillsammans med powerpointbilder.

Vad behöver du kunna innan?
Inga förkunskaper krävs

Övrigt
Den här dagen ger dig en god insyn i att agera i en förändringsledningsroll tillsammans med ett antal användbara verktyg Dagen kan också ses som en introduktion till vår två dagars diplomutbildning. 

Tid
1 dag, 09:00 - 12:00
Pris
2 890 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Förändringsledning är utbildningen för dig som vill introduceras i att kunna leda och kommunicera effektivt i förändring. Få kännedom och lär dig hur människor påverkas före, under och efter en förändring. Så att du som ledare kan bemöta förändringsfaserna på ett sätt som får medarbetarna att vilka prestera och vara en del av förändringen. Utbildningen är framtagen för dig som ledare i kommun, region eller annan offentlig verksamt, kanske har du en titel som projektledare, enhetschef, verksamhetschef eller förvaltningschef.

Effekt
För dig som vill ta ytterligare ett steg i din roll som förändringsledare rekommenderar vi vår två dagars diplom utbildning "Förändringsledning i offentliga verksamheter", du hittar den här (länk)

Utbildare

Krister Högne
Har en mångårig bakgrund som organisationskonsult, rådgivare, företagsledare och utbildare. Krister är certifierad i förändringsledning och agilt ledarskap. Hans uppdragsprofil har fokus på utveckling av offentliga verksamheter med digitaliseringens möjligheter som metod. Han engageras som rådgivare, coach och löpande förändringsstöd av organisationens ledningar. Han har bland annat som konsult en ledande roll i att integrera digitaliseringens möjligheter i en av Sveriges största kommuns, regions och universitets utvecklingsresor. 

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se