« Tillbaka

Hitåt - inte ditåt! Coachning i stabsfunktion


Beskrivning av innehåll i utbildningen

Ett modernt ledarskap ger medarbetare möjligheterna att lösa uppgifterna själva. Det ställer högre krav på tydliga processer, delaktighet och kommunikation. Den här utbildningen ger dig teori och verktyg för ett coachande ledarskap specifikt i stabsfunktion. 


Utbildningen viktigaste punkter:
Grunderna i ett coachande förhållningssätt
Fördjupning och praktisk träning
  • coachmodell för ett nyfiket, undersökande och lösningsinriktade samtal
  • verktyg för en utvecklad dialog
  • verktyg för att främja ökad delaktighet och ansvarstagande
  • att bygga en förtroendefull relation och närvaro

Konkret tillämpning av lärdomarna för just din roll - och en behovsanalys för att nå framgång. 


Utbildningens mål:
Ökad kunskap och insikt om hur du praktiskt tillämpar ett coachande förhållningssätt i just din organisation,


DAG 1

09.00 Välkommen och incheckning

Incheckning

Introduktion till coachande förhållningssätt


10.15 Kaffe


10.30 Grunderna i ett coachande förhållningssätt 


11.45 Lunch 


13.15 Coachmodell för ett nyfiket, undersökande och lösningsinriktat samtal

Fördjupning och praktisk träning


14.45 Kaffe


15.15 Verktyg för en utvecklad dialog 

Fördjupning och praktisk träning i aktivt lyssnande och kraftfulla frågor.


16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

 

 

DAG 2

09.00 Inledning dag 2 och tillbakablick 

 

9.15 Verktyg för att främja ökad delaktighet och ansvarstagande

Fördjupning och praktisk träning i att sätta mål och konkreta aktiviteter.


10.15 Kaffe


10.30 Verktyg för att främja ökad delaktighet och ansvarstagande forts.

Fördjupning och praktisk träning. Värdet av att bygga en förtroende full relation och hur du lyckas med det.


11.45 Lunch 


13.15 Coachmodell för ett nyfiket, undersökande och lösningsinriktat samtal

Fortsatt träning och fördjupning med fokus på din egen roll och förutsättningar för att tillämpa ett mer coachande förhållningssätt på hemmaplan.


14.45 Kaffe


15.00-15.30 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Tid
2 dagar, 09:00 - 17:00
Pris
13 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp

Utbildningen rekommenderas för chefer i stabsfunktion och specialister eller strateger i stabsroll centralt eller i förvaltning.


Effekt

Individuell coach?

Till den här utbildningen rekommenderar vi tillvalet "individuell coach". 


Tillsammans med en coach kan du ta din handlingsplan vidare och ge dig själv möjligheten att träna på de verktyg och metoder du lärt dig under utbildningen. Det ger dig förutsättningar att fördjupa kunskaperna och nå en långsiktig förändring.


Vi erbjuder ett paket om 3 coaching tillfällen á 1,5h tillsammans med en av våra certifierade coacher digitalt eller IRL beroende på var i landet du befinner dig.


Pris 8 500kr exkl moms/per person


Fråga eller boka genom effekt@publicpartneracademy.seUtbildare


Helena Sjöholm 

Är seniorkonsult och har 20 års erfarenhet av att arbeta i, och med kommunal verksamhet. Många år i ledande befattningar i olika kommuner. Som konsult arbetar Helena med fokus på styrning och ledning i uppdrag som handlar om ledningsgruppsutveckling, organisationsöversyner, verksamhetsutveckling och individuell chefscoaching. Helena är en van utbildare inom ledarskapsområdet och är själv certifierad coach.


Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se