HEMMA HOS

”Hemma hos” kallar vi de utbildningar som vi ger på er arbetsplats eller i en lokal eller ort som ni själva väljer. Att vilja ha en anpassad variant av en utbildning är inte ovanligt. Konceptet erbjuder nämligen en rad fördelar.

Bland annat kan vi anpassa utbildningen efter era specifika behov och erbjuda den vid en tidpunkt och ett sammanhang som passar er bäst. Dessutom blir det enklare att inkludera alla medarbetare i er organisation som behöver få del av samma kunskap.

Utbildningarna kan även erbjudas för grupper där olika företag eller organisationer kan delta samtidigt och då bli en möjlighet till att bygga en gemensam plattform för samarbete och utveckling.

Om detta är ett lockande alternativ – kontakta oss så hittar vi tillsammans den perfekta lösningen för er.

Kontakt

Krister Högne
073-020 84 32
krister@publicpartner.se

ALLA

ARBETSMILJÖ

JURIDIK

LEDARSKAP

STRATEGI

HEMMA HOS

WEBBINARIER

Alla vill ha en bra arbetsmiljö. Men vad betyder det egentligen? Och hur skapar man det avgörande engagemang hos medarbetarna som krävs för att arbetet ska röra sig framåt? I den här kursen kommer vi lyfta ämnen och samtal som syftar till att skapa insikt, delaktighet och engagemang för arbetsmiljön. Du kommer även lära dig modeller och verktyg som möjliggör ett långsiktigt och framgångsrikt SAM- och OSA- arbete. 


Inga kommande tillfällen
09:00 - 16:00

Arbetsmiljön är inte viktig bara för arbetet – den är viktig för dig. Vad är en bra arbetsmiljö? Hur påverkar man den? Och vad har du för roll i arbetsmiljöresan? Den här utbildningen är en vitamininjektion för dig som medarbetare och ger dig en grundförståelse för arbetsmiljölagen och varför just ditt engagemang är inte bara värdefullt – utan avgörande.


Inga kommande tillfällen
09:00 - 13:00
Självmedvetna ledare är mer lyhörda och har lättare att anpassa sitt ledarskap för att direkt påverka framgången för sina team och och sin organisation som de verkar inom.

Utbildningen Self Awareness ger dig en gedigen bas av självmedvetenhet och möjlighet att rikta uppmärksamhet mot de områden som kräver aktivt arbete för vidareutveckling av dig själv och ditt ledarskap. 

En del av utbildningen baserar sig på egna tester i verktygen Dimensions personlighetsprofil och Drives motivationsprofil.
Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00
Upphovsrätt, marknadsrätt och GDPR för kommunikatörer i offentlig sektor.

Är du kommunikatör i en offentlig organisation och känner dig osäker kring reglerna runt upphovsrätt och marknadsföring? I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om regelverk som GDPR, marknadsföringslagen och upphovsrättslagen. Efter utbildningen skall du kunna undvika publiceringar som riskerar kännbara konsekvenser.
Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00
Denna inspirationsdag syftar till att ge ökade insikter om digitaliseringens möjligheter generellt och specifikt för kommunal verksamhetsutveckling. Ni får möjligheten att prova på verktyg som underlättar införandet av digitaliseringen möjligheter i praktiken samt en gemensam begreppsapparat som underlättar för dialog och kommunikation kring kommunens handlingsplaner. Inspirationsdagen är idealiskt som aktivitet för team och ledningsgrupper där man vill skapa samsyn kring vart verksamheten är på väg.
Inga kommande tillfällen
09:00 - 17:00