« Tillbaka

Hemma Hos - Självledarskap/Self Awareness


Självmedvetna ledare är mer lyhörda och har lättare att anpassa sitt ledarskap för att direkt påverka framgången för sina team och och sin organisation som de verkar inom.

Målet med utbildningen Self Awareness är att ge dig som deltagare en gedigen bas av självmedvetenhet samt förmågan att kunna rikta uppmärksamhet mot de områden som kräver aktivt arbete för vidareutveckling av dig själv och ditt ledarskap. Som deltagare kommer du också att identifiera dina styrkor och svagheter i ditt personliga ledarskap.

Du kommer att lära dig
Under en heldags utbildning varvas teori med praktiska övningar där du som deltagare får analysera och förstå dina egna profiler utifrån gjorda personlighet och motivationstest. Utbildningen kommer att ge dig som deltagare en ökad medvetenhet kring:
  • Vilka dina styrkor och utmaningar i din roll är
  • Vilka kommunikationsstilar som du använder
  • Hur du uppfattas av och påverkar din omgivning
  • Hur du reagerar på stress och/eller motgångar
  • Vilka dina potentiella karriärbegränsningar eller riskbeteenden är
  • Vad som är viktigt för att du skall kunna känna motivation över tid i ditt arbete.

För vem passar utbildningen
Ledare och blivande ledare som vill utveckla sin egen självkännedom tillsammans med en personlig kartläggning och som ser potentialen att bli mer medveten i sin yrkesroll.

Schema över dagen

Block 1
Presentation och incheckning
Hur och varför självmedvetenhet
Vad händer med beteenden vid stress och press
Övningar

Block 2
Självledarskap
Fördjupad självmedvetenhet
Personlig reflektion
Konkret användning av ny kunskap
Övningar

Avslutning, summering och frågor.

Vad behöver du kunna?
Inga tidigare kunskap krävs.

Kursmaterial
  • Individuella profiler för självledarskap 
  • Dimensions personlighetsprofil
  • Drives motivationsprofil

Inför utbildningen
I god tid innan utbildningen kommer du som deltagare att få en länk till de två tester som du som en del av utbildningen kommer att göra och som presenteras nedan:

Dimensions är en personlighetsprofil som ger effektiv, lättbegriplig och vetenskaplig insikt om din personlighet arbetslivet. Innan utbildningen skickar vi dig en länk där du fyller i dina svar och får ta del av din individuella personlighet och motivationsprofil som du sedan har med dig som ett underlag in i utbildningen. Testet tar ca 25 minuter att genomföra. När testet är gjort får du omgående ett antal rapporter som vi lär dig att tyda och förstå, ni kommer som en del av utbildningen också titta och öva på varandras rapporter.

Drives är en motivationsprofil som fokuserar på individens värderingar och drivkrafter på arbetsplatsen. Syftet med testet är att mäta och kartlägga de faktorer som bidra till att stimulera och entusiasmera människor i deras dagliga arbete. Drives är ett verktyg som kan hjälpa dig att skapa en positiv kultur inom din organisation.Tid
1 dag, 09:00 - 17:00
Pris

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Utbildningen är framtagen för ledare och blivande ledare som vill utveckla sin egen självkännedom tillsammans med en personlig kartläggning och som ser potentialen att bli mer medveten i sin yrkesroll.

Effekt

Self Awareness är en bra grund för utveckling av team eller en hel organisation. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar anpassade för din organisations behov. Utbildningen kan ingå som en del av ett ledarskapsprogram eller genomföras fristående som enstaka eller seriella sessions.


Utbildare

Sofia Lindström

Är konsult och utbildare på TQ Nordic, hon är utbildad sociolog med fokus på kultur och värderingar. 
Sofia har flera års erfarenhet av forskningsbaserad psykometriska tester som ger organisationer bästa förutsättningar att rekrytera rätt tillsammans med verktyg och lösningar för att utveckla individer och grupper.
Sofia utvecklar och utbildar företag främst inom People & Culture och har som målsättning att varje medarbetare och ledare ska komma till sin bästa rätt och samtidigt, på ett hållbart sätt, skapa värde för sin organisation.


Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se