« Tillbaka

Hemma hos - Bli trygg med juridiken i ditt kommunikationsarbete


Långtifrån alla som publicerar texter, bilder eller filmer på kommunens webbplats eller sociala kanaler känner sig trygga med alla regler runt upphovsrätt och marknadsföring. Felaktiga publiceringar kan dessutom ge mycket kännbara konsekvenser. Den här utbildningen ger dig en grundläggande förståelse med hjälp av praktiska råd och exempel som gör att du kan känna dig trygg.

När EU:s dataskyddsförordning GDPR började gälla var det många som kände sig oförberedda inför den genomgripande förändringen den gav. Fortfarande släpar kunskapen i många offentliga organisationer. Denna kursdag sätter fokus på juridiken du behöver förhålla dig till när du kommunicerar med en offentlig organisation som avsändare.

Vart går de rättsliga gränserna mellan redaktionellt och kommersiellt material? Vad måste du tänka på vid publicering av personuppgifter? Vilka är riktlinjerna en offentlig organisation bör följa, till exempel vid publicering i sociala medier och andra digitala kanaler?

I den här utbildningen får du en grundläggande förståelse för att kunna undvika vardagliga misstag som kan ge kännbara konsekvenser i form av skadestånd eller sanktioner. Du får en god insikt i vilka situationer du själv kan hantera och när det är dags att ta hjälp av en jurist.

Utbildningen ger dig en större trygghet i ditt dagliga arbete som ansvarig för, eller kommunikatör i en offentlig organisation.

Du kommer att lära dig

  • Regelverk som GDPR, marknadsföringslagen och upphovsrättslagen
  • Några av de vanligaste fällorna när det gäller licensiering och avtal inför publicering av olika sorters material, till exempel bilder och filmer.
  • Vilka former av samtycke inför publicering som en kommun kan använda sig av och vad som skiljer dem åt.
  • Vad du bör tänka på när du publicerar material när det gäller namngivelser av fotografer och andra innehållsproducenter.
  • Vilka riktlinjer och vilken lagstiftning som är aktuell när du publicerar i sociala medier.
  • När din publicering kan riskera att överträda andras rättigheter
  • Vad du bör tänka på när du använder influencers eller göra andra former av samarbeten.

För vem passar utbildningen?

Främst dig som ansvarig för eller som dagligen arbetar med kommunikation i en offentlig organisation. Du som publicerar texter och material på din organisations webbplats, sociala medier och andra kanaler.
Utbildningen ger även insikter till dig som chef eller politisk tillsatt, myndighetsjurist, dataskyddsombud i offentlig sektor, juridiska rådgivare till offentlig sektor samt rådgivare inom PR/kommunikation/webb.

Vad behöver du kunna innan?

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll i detalj

Block 1 - GDPR
- Allmänt om dataskyddslagstiftning
- Särskilt om känsliga personuppgifter
- När behövs personuppgiftsbiträdesavtal?
- Är det lämpligt att kommuner använder sig av samtycke i GDPR som grund för sin personuppgiftesbehandling? Vilka andra rättsliga grunder kan användas i offentlig verksamhet?
- Vad innebär utgivningsbevis? Kan en kommun eller annan myndighet ansöka om frivilligt utgivningsbevis och därmed inte omfattas av reglerna i GDPR?

Block 2 - Grundläggande upphovsrätt
- Allmänt om upphovsrätt
- Vad gäller för nyttjande av material som finns på en kommun eller annan myndighets webbplats?
- Påbjuder god sed att en fotograf eller annan upphovsman alltid namnges?
- När måste kommunen teckna licenser och med vem?
- Vem är behöriga att teckna avtal för kommunen vid köp av bilder mm.

Block 3 - Grundläggande marknadsföringslagstiftning
- Är det redaktionellt eller kommersiellt material? När kan marknadsföringslagstiftningen bli tillämplig i en kommuns eller annan myndighets verksamhet?
- Är en kommun att betrakta som näringsidkare, till exempel när den marknadsför sig inför elevers skolval?
- Var går den rättsliga gränsen mellan myndighetsinformation, yttrandefrihet och reklam?
- Att tänka på om en offentlig aktör använder influencers i marknadsföring.

Block 4 - Offentliga aktörers användning av sociala medier
- E-delegationens riktlinjer för sociala medier.
- Den norska dataskyddsmyndighetens beslut att inte använda Facebook.
- Vilket krav på att lämna information kring behandling av personuppgifter har en kommun eller anna offentlig aktör som använder sociala medier?
- Skyldighet att ta bord vissa meddelanden på socuala medier eller i andra digitala kanaler.
- Interna säkerhetsrutiner och ansvar
- Annan lagstiftning som kan aktualiseras om en offentlig aktör använder sociala medier eller kommunicerar i andra digitala kanaler.

Kursmaterial
Efter dagen får du med dig föreläsningsmaterial i form av en utförlig powerpoint-presentation. Samt förhoppningsvis ett nytt nätverk av kollegor.

Tid
1 dag, 09:00 - 17:00
Pris

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Den här utbildningen vänder sig främst till dig ansvarig för eller dagligen arbetar med kommunikation i en offentlig organisation. Du som publicerar texter och material på din organisations webbplats, sociala medier och andra kanaler. 
Utbildningen ger även insikter till dig som chef eller politiskt tillsatt, myndighetsjurist, dataskyddsombud i offentlig sektor, juridisk rådgivare till offentlig sektor samt rådgivare inom PR/kommunikation/webb. 

Effekt
Vill du förlänga ditt lärande efter din utbildning så erbjuder Academy nästan alltid ett nästa steg, vad som gäller specifikt för din utbildning kan du läsa på vår sida "effekt", klicka på länken. EFFEKT - Public Partner Academy

Utbildare

Karl-Fredrik Björklund
Advokat och delägare i Hellströms Advokatbyrå och dataskyddsexpert med mer än arton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud och dataskyddsombud samt som föreläsare i dataskyddsfrågor, sekretesslagstiftning och andra registerförfattningar. 

Han är dataskyddsombud och rådgivare för flera stora organisationer och arbetar till 50% med dessa frågor för offentliga aktörer, Han har medverkat som kursledare vid IMY:s utbildningar rörande dataskydd och är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med kompetensutveckling av dataskyddsombud.

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se