« Tillbaka

Diplomutbildning - Förändringsledning i offentliga verksamheter


Så leder du förändring i offentliga verksamheter - diplomutbildning.

Dagligen utsätts organisationer för utmaningar som kräver omedelbara anpassningar eller mer planerade förändringar av verksamheten. Att hantera detta tillsammas med den dagliga driften är en krävande uppgift för dig som ledare. Den här två dagars diplomutbildningen ger dig kunskap, förståelse och verktyg som ger dig ett försprång i vardagen. 

Det finns en uppsjö av teorier, mallar och metoder som alla kan hjälpa dig att bli en bättre förändringsledare. Här sätter vi fokus på vilka egenskaper, både hos dig själv och i din organisation, som ge en bättre förmåga att hantera förändring.

Hur ska du som ledare anpassa dig för att skapa en trygg miljö? Vilka hot och möjligheter skapas inför en förändring? Vilka andra personer behöver engageras i ett lyckat förändringsarbete? Är bara några av de kritiska frågorna som du som förändringsledare vara förberedd på och samtidigt kunna hantera på kort varsel. Den här utbildningen ger dig metoder och verktyg för att kunna hantera det.

När det gäller att leda i förändring finns två viktiga hörnstenar: först behöver du som ledare själv förstå och inse resultatet av den kommande utvecklingen, sedan behöver du skapa rätt förutsättningar för att alla omkring dig även de ska förstå vad förändringen handlar om. Utan den förståelsen är det lätt att missa målet. 

De här två dagar skall ge dig en djupare kunskap i ett antal modeller och mallar som du kan använda för att leda en förändring. Vi lägger också en hel del tid på din roll som ledare i att skapa en miljö där dina medarbetare är redo att utvecklas. 

Utbildningen skall göra dig förberedd för att hantera oväntade utmaningar och leda vägen för anpassningar av och i din verksamhet.

Dagen rymmer flera tillfällen att gruppvis fördjupa varje aspekt för att ni tillsammans skall nå längre. 

Du kommer bland annat lära dig:
 • Metoder, mallar och teorier som du kan ta hjälp av
 • Hur du skapar en trygg miljö för dina medarbetare att acceptera en förändring
 • Hur du ställer om din organisation att vara mer förberedd för anpassningar
 • Att identifiera vilka behov som finns i din organisation för att göra er mer beredda på förändring
 • Hur du kan förbereda dig på en oväntad förändring.

Schema dag 1

09.00 Inledning

09.15 Vad och varför förändringsledning?
Passet är en blandning av teori och praktik med enskilda reflektioner och gruppövningar, ur innehållet:
 • Begrepp och definitioner
 • Förändringsledning i offentliga verksamheter
 • Möjligheter och hot
 • Framgångsfaktorer
 • Exempel från verkligheten
 • Reflektioner, insikter och lärdomar
 • Sammanfattning av förmiddagen
12.00 Lunch

13.00 Introduktion till två ledande modeller för systematisk förändringsledning.
Introduktion till två av de ledande forskningsbaserade modellarna för att driva förändringsprocesser. Under passet blir det teori och praktik, genom att reflektera och testa modellerna. Ur innehållet:
 • Kotters 8-stegsmodel. Leading change
 • ADKAR, Prosci
 • Roller i förändringsprocesser
 • Agilt ledarskap i kombination med förändringsledning
 • Likheter och skillnader mellan modellerna
 • Fördelar och nackdelar
 • Testa delar av modellerna
 • Reflektioner och insikter
 • Sammanfattning av eftermiddagen
15.30 Sammanfattning av dagen

16.00 Avslut dag 1


Schema dag 2

09.00 Inledning och återblick dag 1

09.30 Struktur för en förändringsmiljö. att ta en förändring från projektnivå till en organisatorisk förmåga, ur innehållet:
 • Att tänka på när man etablerar en förändringsstruktur i sin organisation
 • Erfarenheter från andra organisationer
 • Reflektioner och insikter, vad tar vi med oss
11.00 Praktisk övning - tillämpa kunskaper genom att börja skapa en förändringsplan (grupp)
 • Utifrån en behovsbeskrivning skapa en plan för hur vi tänker oss att kommande förändringsprocess ska genomföras
12.00 Lunch

13.00 Fortsättning praktisk övning (grupp)
 • Fortsatt arbete med förändringsplanen
 • Presentation av planen för övriga grupper
 • Gemensam reflektion, vad tar vi med oss?
14.15 Fika

14.30 Utblick kring nästa steg
 • Nästa steg, vad kan jag göra direkt efter utbildningen
 • Vad gör jag annorlunda nästa gång jag står inför en förändring
15.00 Kunskapskontroll
 • Enskilda test för att svara på frågor kring förändringsledning
15.30 Avslutning och diplom
 • Reflektion kring utbildningen
 • Diplom
 • Utvärdering och medskick till utbildningsledningen
16.00 Tack och hej

Kursmaterial
Efter dagarna sammanställs ett unikt material från allt vi berört tillsammans med powerpointbilder. 

Övrigt
Utbildningen sker i konferenslokal centralt i Stockholm, fika morgon, förmiddag och eftermiddag samt lunch ingår.

Tid
2 dagar, 09:00 - 16:00
Pris
17 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Förändringsledning är utbildningen för dig som vill kunna leda och kommunicera effektivt i förändring. Lär dig hur människor påverkas före, under och efter en förändring. Så att du som ledare kan bemöta förändringsfaserna på ett sätt som får medarbetarna att vilka prestera och vara en del av förändringen. Utbildningen är framtagen för dig som ledare i kommun, region eller annan offentlig verksamt, kanske har du en titel som projektledare, enhetschef, verksamhetschef eller förvaltningschef.

Effekt
Vi kan genomföra skräddarsydda workshops utifrån din verksamhets behov och på en plats som ni själva väljer. Vi vet att varje utbildning behöver vårdas för att ge verklig effekt. Hör av dig så kan vi tillsammans hitta den form som bäst passar er. Utbildare


Krister Högne
Har en mångårig bakgrund som organisationskonsult, rådgivare, företagsledare och utbildare. Krister är certifierad i förändringsledning och agilt ledarskap. Hans uppdragsprofil har fokus på utveckling av offentliga verksamheter med digitaliseringens möjligheter som metod. han engageras som rådgivare, coach och löpande förändringsstöd av organisationens ledningar. Han har bland annat som konsult en ledande roll i att integrera digitaliseringens möjligheter i flera av Sveriges större kommuners, regioners och universitets utvecklingsresor. 

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se