« Tillbaka

Chef är något man gör - inte något man är! Coachning för chefer


Beskrivning av utbildningen innehåll
En modern ledares uppgift är inte att tala om vad medarbetarna ska göra – utan att ge dem möjligheter att lösa uppgifterna själva. Det ställer högre krav på allas delaktighet, ansvarstagande och förmåga till tydlig kommunikation. Med den här utbildningen får lära dig mer om och träna på coaching som förhållningssätt för att leda verksamheten.

Utbildningen viktigaste punkter:
 • Grunderna i ett coachande förhållningssätt
 • Coachmodell för ett nyfiket, undersökande och lösningsinriktat samtal
 • Verktyg för att främja ökad delaktighet och ansvarstagande
 • Vad betyder coachning i ett ledarsammanhang
 • Utmaningar och fallgropar med ett coachande ledarskap
 • Ditt eget ledarskap och din utvecklingsplan
Utbildningen mål
 • En ökad förståelse för hur du kan använda ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap med hjälp av beprövade metoder och verktyg. 
 • En förmåga att motivera dina medarbetare till ökat ansvarstagande för verksamhetens utveckling
 • Motivation för att skapa utrymme för utveckling i din egen roll

Program
Dag 1
09.00 Välkommen
 • Incheckning
 • Introduktion till ett coachande förhållningssätt
10.15 Kaffe

10.30 Grunderna i ett coachande förhållningssätt

11.45 Lunch


13.15 Coachmodell för ett nyfiket, undersökande och lösningsinriktat samtal
 • Fördjupning och praktisk träning
14.45 Kaffe

15.15 Verktyg för att främja ökad delaktighet och ansvarstagande
 • Fördjupning och praktisk träning i aktivt lyssnande och kraftfulla frågor.
16.30 Sammanfattning/frågor/avslutning

Dag 2

08.30 Inledning och tillbakablick

09.00 Vad betyder coachning i ett ledarsammanhang
 • Utmaningar och fallgropar med ett coachande ledarskap
10.15 Kaffe

10.30 Ditt eget ledarskap och din utvecklingsplan
 • Du får möjligheten att arbete med utvecklingen av ditt eget ledarskap och genom coachning från övriga deltagare konkretisera hur du vill bli en mer coachande ledare. 
11.30 Sammanfattning/Frågor/Avslutning


Tid
2 dagar, 09:00 - 17:00
Pris
13 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som är Chef som leder medarbetare.Effekt
Individuell coach?

Till den här utbildningen rekommenderar vi tillvalet "individuell coach". 


Tillsammans med en coach kan du ta din handlingsplan vidare och ge dig själv möjligheten att träna på de verktyg och metoder du lärt dig under utbildningen. Det ger dig förutsättningar att fördjupa kunskaperna och nå en långsiktig förändring.


Vi erbjuder ett paket om 3 coaching tillfällen á 1,5h tillsammans med en av våra certifierade coacher digitalt eller IRL beroende på var i landet du befinner dig.


Pris 8 500kr exkl moms/per person


Fråga eller boka genom effekt@publicpartneracademy.se


Utbildare

Helena Sjöholm

Helena Sjöholm är seniorkonsult och har 20 års erfarenhet av att arbeta i, och med kommunal verksamhet. Många år i ledande befattningar i olika kommuner. Som konsult arbetar Helena med fokus på styrning och ledning i uppdrag som handlar om ledningsgruppsutveckling, organisationsöversyner, verksamhetsutveckling och individuell chefscoaching. Helena är en van utbildare inom ledarskapsområdet och är själv certifierad coach.Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se