« Tillbaka

Att vara ledare i offentlig sektor


Beskrivning av utbildningens innehåll:

Politiskt styrda organisationer ställer särskilda krav på ledarskapet. Hur harmoniserar man drivkrafter, värderingar och processer mellan det politiska uppdraget och tjänstemannauppdraget? Vilken roll spelar delaktighet, ansvar och transparens?

Den här utbildningen ger dig fördjupad insikt i viktiga begrepp och samspelet mellan demokratin och tjänstemannautövandet. Du får också verktyg för att applicera kunskaperna i din praktiska vardag – med förankring i ditt specifika uppdrag.

Utbildningens viktigaste punkter:
 • Den konstitutionella strukturen
 • Maktdelningsprinciper enligt Montesquieu
 • Historisk bakgrund till vår konstitution - framväxten av våra demokrati
 • Stat och kommun - hur ser relationen ut egentligen?
 • Politik och juridik - hur hänger dessa områden ihop?
 • Politisk logik plus tjänstepersonslogik - likheter och skillnader
Utbildningens mål:
 • Förståelse för vår konstitutionella grund, framväxten av vår demokrati och vårt tillitsbygge till stat och kommun
 • Politik kontra juridik - hur går det ihop?
 • Fördjupad förståelse för olika logiker - politisk logik och tjänstpersonslogik och hur det påverkar ledarskapet
 • Ökad kunskap kring hur man får till ett partnerskap mellan olika logiker

Program

09.00 Välkommen och incheckning

 • Introduktion till ämnet för dagen
 • Incheckning med förväntningar
 • Upplägg och arbetssätt
09.15 Förståelse för vår konstitutionella grund, framväxten av vår demokrati och vårt tillitsbygge till stat och kommun.


10.15 Kaffe


10.30 Konstitutionen i din organisation

 • Hur närvarande är konstitutionen i din organisation och i ditt ledarskap?
 • Hur skulle konstitutionen kunna hjälpa dig i ditt ledarska
 • Process i grupper

11.15  Politik kontra juridik

 • Kort teori pass
 • Erfarenhetsutbyte – hur går det till i praktiken?

12.00 Lunch 


13.00  De olika logikerna i politiskt styrda organisationer

 • De olika logikerna med fokus på politik och tjänstepersonslogik
 • Kännetecken och utmaningar
 • Erfarenhetsutbyte  - grupprocess

14.45  Kaffe


15.00 Relationsbygge 

 • Inte bara relationsbygge mellan två personer - utan mellan olika logiker, mellan majoritet och opposition osv.
 • Hur kan man i ledarskapet bidra till att stärka och lyfta varandra?

16.00 Sammanfattning/ frågor/utvärdering

16.30 Avslut


Tid
1 dag, 09:00 - 17:00
Pris
7 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Den här utbildningen är skapad för dig som är till exempel: Förvaltningschef, Verksamhetschef eller Stabsperson som arbetar nära politiken.

Effekt
Vill du förlänga ditt lärande efter din utbildning så erbjuder Academy nästan alltid ett nästa steg, vad som gäller specifikt för din utbildning kan du läsa på vår sida "effekt", klicka på länken. EFFEKT - Public Partner Academy 

Utbildare


Åke Chadell

Har arbetat i 35 år som konsult inom både näringsliv och politiskt styrda organisationer. Han har en bakgrund från Handelshögskolan och är även utbildad terapeut, utbildad på PsykosyntesAkademin där han som en av huvudlärarna undervisat blivande terapeuter i mer än 25 år. Åke Chadell arbetar med ledarskapsutveckling, coaching och chefsutbildning m.m. Han brinner för att ur ett humanistiskt och strategiskt perspektiv hjälpa organisationer och individer att utvecklas och nå sin fulla potential.Malin Danielsson

Seniorkonsult på Public Partner och utbildad lärare och organisationskonsult Gestaltakademin samt Gestalt Institute of Cleveland. Hon arbetar över hela landet med styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor. Hennes fokusområde handlar om att förädla samarbetsdjupet och öka systemförståelse utifrån olika perspektiv. Malin har lång chefsbakgrund i privat och offentlig sektor och arbetar idag med ledningsgrupper och ledarutveckling för chefer på alla nivåer i såväl öppna som företagsanpassade program.

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se