« Tillbaka

Att leda ledningsgrupp i politiskt styrda organisationer


Beskrivning av innehåll i utbildning

En politiskt styrd organisation skiljer från andra organisationer på många avgörande sätt –  inte minst när det gäller att leda arbetet för en ledningsgrupp. Vad är ledningsgruppens uppgift? Vad har den för ansvar och befogenheter? Hur ser arbetsprocesserna ut och hur prioriterar man de frågor gruppen ska arbeta med? Den här utbildningen syftar till att tydliggöra arbetsmetoder, strategier, struturer och rutiner för ett långsiktigt och hållbart arbete i ledningsgruppen.


De viktigaste punkterna i utbildningen är: 

 • Introduktion till temat ledningsgrupp
 • Ledarverktyg för att leda ledningsgrupp
 • Ledningskedjor – interaktion mellan flera ledningsgrupper
 • Arbetssätt, mandat och samspelsfrågor i ledningsgruppen


Målsättningen med utbildningen är att du som deltagare ska få:

 • Stärkt ledarskap och förmåga att skapa resultat genom ledningsgrupper
 • Kunskap om verktyg och metoder som underlättar kommunikationen i ledningsgruppen i syfte att få kraft i ledarskapet.
 • Ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen.

 

PROGRAM 

 Dag 1

 09:00 Välkomnande och introduktion

 09:15 Incheckning och förberedelseuppgift

 • Vad är meningen med en ledningsgrupp?

 09:45 Introduktion till temat ledningsgrupp

 • Vad är en ledningsgrupp?
 • Ledningsgruppen och andra grupper i organisationen
 • Vad som kännetecknar en bra ledningsgrupp
 • Erfarenheter bland deltagarna av att vara en del av en ledningsgrupp
 • Dialog och reflektion
10:15 Kaffe

10:30 Ledarverktyg för att leda ledningsgrupp

 • Varför en ledningsgrupp?
 • Att välja vilka frågor som ledningsgruppen ska arbeta med
 • Introduktion av ett ledarverktyg för att få driv och ansvarstagande för angelägna utmaningar och frågor för ledningsgruppen
 • Att skapa samsyn kring vad gruppen ska användas till

12:00 Lunch 

 13.00 Ledarverktyg för att leda ledningsgrupp

 • Vi prövar att tillämpa ett ledarverktyg

 14.00 Ledningskedjor – interaktion mellan flera ledningsgrupper

 • På vilket sätt ledningsgrupper i en organisation kan samspela
 • Hur du kan stärka ledningsgruppernas koordinering för att därigenom få större verkningsgrad i hur verksamheten styrs och leds

 15:00 Kaffe

 15:15 Arbetssätt, mandat och samspelsfrågor i ledningsgruppen

 • Hur en struktur för ledningsgruppens arbete kan se ut
 • Vem gör vad i ledningsgruppen för att få driv i de prioriterade utmaningarna och frågorna ledningsgruppen vill ta sig an?
 • Hur ledningsgruppsarbetet kan läggas upp under ett verksamhetsår

16.30-17.00 Summering och avslut

Tid
1 dag, 09:00 - 17:00
Pris
7 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Den här utbildningen rekommenderas för dig som är: Chef som leder ledningsgrupp såsom förvaltnings, sektorchef, vd i kommunalt bolag, verksamhetschef, avdelningschef, områdeschef stabschefer eller har annan ledande befattning inom offentlig sektor.

Effekt

Individuell coach?


Till den här utbildningen rekommenderar vi tillvalet "individuell coach". 


Tillsammans med en coach kan du ta din handlingsplan vidare och ge dig själv möjligheten att träna på de verktyg och metoder du lärt dig under utbildningen. Det ger dig förutsättningar att fördjupa kunskaperna och nå en långsiktig förändring.


Vi erbjuder ett paket om 3 coaching tillfällen á 1,5h tillsammans med en av våra certifierade coacher digitalt eller IRL beroende på var i landet du befinner dig.


Pris 8 500kr exkl moms/per person


Fråga eller boka genom effekt@publicpartneracademy.seUtbildare

Malin Danielsson

Malin Danielsson är seniorkonsult på Public Partner och utbildad lärare och organisationskonsult Gestaltakademin samt Gestalt Institute of Cleveland. Hon arbetar över hela landet med styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor. Hennes fokusområde handlar om att förädla samarbetsdjupet och öka systemförståelse utifrån olika perspektiv. Malin har lång chefsbakgrund i privat och offentlig sektor och arbetar idag med ledningsgrupper och ledarutveckling för chefer på alla nivåer i såväl öppna som företagsanpassade program.

Eva Lagbo Bergqvist

Eva Lagbo Bergqvist är seniorkonsult på Public Partner och har över 25 års konsulterfarenhet av att stödja kommuner med att utveckla sin styrning och ledning av verksamheten. Hon är utbildad samhällsplanerare och hennes uppdrag är ofta inriktade mot ledningsgruppsutveckling, storgruppsdialoger och förändringsprocesser. Hon stödjer för närvarande flera kommuner i deras utveckling av chefer och ledningsgrupper på olika hierarkiska nivåer för att utveckla den samlade ledningsorganisationen till gagn för medborgare och medarbetare.Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se