« Tillbaka

Att leda genom andra chefer i offentlig sektor


Beskrivning av innehåll i utbildning: 

Denna utbildning ger dig insikter och verktyg för leda genom andra chefer i en politiskt styrd organisation – kommunikativ förmåga, politisk skicklighet, processledning och förmåga att navigera på den offentliga scenen. Du får lära dig hur du leder genom exempel, skapar ledarutrymme, delegerar uppdrag, följer upp chefer i uppdrag och att arbeta med strategiutveckling i samspel med sidoordnade, underordnade och överordnade chefer.


De viktigaste punkterna i utbildningen är:

 • Hur ledarskapet skiljer sig åt mellan att leda andra chefer och att direkt leda medarbetare
 • Hur du lyckas i din roll som chef över andra för att styra och leda
 • Hur ledarskapet och organisationens kultur hänger ihop
 • Hur du i din roll som chef kan stärka dina chefer i att skapa tillit, ge förutsättningar för att kunna prioritera samt förenkla styrning och ledning

Målsättningen med utbildningen är att du som deltagare ska få:

 • Att du skall känna dig stärkt i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom andra ledare.
 • Att få verktyg och metoder som underlättar kommunikation mellan olika roller och chefsuppdrag i syfte att få kraft i ledarskapet på olika nivåer
 • Att få ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Incheckning och förberedelseuppgift

 • Att leda genom andra chefer är annorlunda än att leda medarbetare. På vilket sätt anser du att ledarskapet skiljer sig åt?

09.45 Att styra och leda som chef i offentlig sektor

10.15 Kaffe

10.30 Introduktion till teorin Leadership Pipeline i den offentliga sektorn

Åtta kompetenser för att lyckas som lyckas som ledare

Fyra ledarnivåer:

 • Toppchef: Utvecklar strategi för hela organisationen och säkerställer att den är konsekvent och inte minst är länken till den politiska nivån
 • Funktionschef: Chefer under toppchefen. Dessa har vanligtvis ansvaret för ett stort sammansatt område med många olika specialiteter
 • Chef för chefer: Leder ledare och är chef över dem som gör olika saker och är på olika strategiska nivåer
 • Chef för medarbetare: Chef över en mångfald av ledare med mycket olika specifika arbetsuppgifter
 • Medarbetare: Här skapas resultaten genom de egna ansträngningarna och i samarbete med andra anställda

Dialog och reflektion

12:00 Lunch

13:00  Faktorer som skapar sammanhängande ledningskedjor i en politiskt styrd organisation

 • Dialog och reflektion

15.00 Kaffe

15:15 Min utvecklingsplan

 • Det här vill jag utveckla i mitt ledarskap?
 • Coachning - under detta pass får du möjlighet att ta fram din egna utvecklingsplan samt berika och stötta andra deltagare.

16.30-17.00 Summering och avslut

Tid
1 dag, 09:00 - 17:00
Pris
7 900 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Den här utbildningen vänder sig till dig som är chef som leder chefer i offentlig sektor.

Effekt

Individuell coach?

Till den här utbildningen rekommenderar vi tillvalet "individuell coach". 


Tillsammans med en coach kan du ta din handlingsplan vidare och ge dig själv möjligheten att träna på de verktyg och metoder du lärt dig under utbildningen. Det ger dig förutsättningar att fördjupa kunskaperna och nå en långsiktig förändring.


Vi erbjuder ett paket om 3 coaching tillfällen á 1,5h tillsammans med en av våra certifierade coacher digitalt eller IRL beroende på var i landet du befinner dig.


Pris 8 500kr exkl moms/per person


Fråga eller boka genom effekt@publicpartneracademy.se


Utbildare
Malin Danielsson

Malin Danielsson är seniorkonsult på Public Partner och utbildad lärare och organisationskonsult Gestaltakademin samt Gestalt Institute of Cleveland. Hon arbetar över hela landet med styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor. Hennes fokusområde handlar om att förädla samarbetsdjupet och öka systemförståelse utifrån olika perspektiv. Malin har lång chefsbakgrund i privat och offentlig sektor och arbetar idag med ledningsgrupper och ledarutveckling för chefer på alla nivåer i såväl öppna som företagsanpassade program.


Eva Lagbo Bergqvist

Eva Lagbo Bergqvist är seniorkonsult på Public Partner och har över 25 års konsulterfarenhet av att stödja kommuner med att utveckla sin styrning och ledning av verksamheten. Hon är utbildad samhällsplanerare och hennes uppdrag är ofta inriktade mot ledningsgruppsutveckling, storgruppsdialoger och förändringsprocesser. Hon stödjer för närvarande flera kommuner i deras utveckling av chefer och ledningsgrupper på olika hierarkiska nivåer för att utveckla den samlade ledningsorganisationen till gagn för medborgare och medarbetare.


Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se