« Tillbaka

20 minuter om "Omvärldsbevakning på kommunal nivå" - 14 mars kl.13.00


Här kan Ni se webbsändningen i efterhand:

Strategisk och organiserad omvärldsbevakning är ett värdefullt verktyg i kommuner för att kunna anpassa verksamheten till ett samhälle i ständig förändring – men också för att själv kunna driva förändring.

I den här webbsändningen får du en 20-minuters introduktion om:
  • Grunder för kommunal strategiutveckling
  • Identifiera omvärldsfaktorer idag och för framtiden
  • Identifiera långsiktigt hållbara konkurrensfördelar, VRIO-ramverket
  • Analysera resultat och rekommendation för framtid
Efter webbinariet vill vi att du skall ha fått en bra bild av vilka faktorer som kan påverka, hur du i din roll kan starta eller förbättra ert arbete kring omvärldsbevakning och hur du inkluderar och engagerar dina medarbetare till att aktivt delta. 

Detta webbinarium är en introduktion till vår utbildning på samma tema,
Omvärldsbevakning på kommunal nivå, uppdelad i tre olika block med start den 8:e april.
Tid
0 dagar, 13:00 - 13:20
Pris
0 SEK exkl. moms

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Den här utbildningen rekommenderas för: Lednings- och stödfunktioner på kommunövergripande eller förvaltningsövergripande nivå till exempel utvecklingschef, strateger inom verksamhetsutveckling och organisation samt ekonomer. Förvaltningsledningsgrupper och kommunledningsgrupper.

Effekt
Som fortsättning rekommenderar vi vår fördjupande heldagsutbildning -  Vad kostar ett snöre - klicka på länken så hittar du hela programmet.

Utbildare

Lotten Svensson
Ekonomie doktor med erfarenhet av
förändringsarbete i kommunal och statlig tjänst. Inriktning strategiskt
entreprenörskap och metodutveckling för landsbygdskommuner och deras
samverkan med lokalt näringsliv. Meriterad lärare på högskolenivå och lång
erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling. Undervisar i strategi,
projektledning, marknadsföring, affärsutveckling och tekniskt ledarskap.
Lotten harsjälv lång erfarenhet från att skriva och processleda arbetet med ansökningar och har ett antal beviljade ansökningar på sin meritlista. 

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se