« Tillbaka

Hemma hos - Inspirationsdag - DigitaliseringI spåret av pandemin har i princip hela befolkningen drivits in i digitalisering oavsett i vilket sammanhang man för tillfället befinner sig i. Det rör sig till exempel om tjänster som har flyttat ut på nätet eller sättet som vi kommunicerar på och med en gemensam nämnare att man vill att det skall vara enkelt och tillgängligt. Man vill helt enkelt göra sina ärenden när det passar en själv och digitalt. 

Pandemin har bidragit till att användarnivån är hög vilket också medför ökade krav på tjänsteleveransen. Internt så har också våra medarbetare blivit medvetnare om vad som är möjligt att med digitalisering av processer förenkla arbetet både för oss själva internt och för de medborgare som vi möter och skall serva. Man kan tänka att när alla oavsett om man är i rollen av medarbetare eller privatperson har en hög användarnivå så kan vi också använda den kraften att hitta bra lösningar direkt från våra medarbetare som dessutom har kunskap om verksamheten. 

Var står er verksamhet i det här? Möter ni medborgarnas krav på enkelhet och tillgänglighet? Är era egna interna processer effektiva och användarvänliga både för era medarbetare och medborgare? Hur ser kraven ut och i vilken ände börjar man? Detta och en hel del annat kan ni vrida och vända på tillsammans med Krister Högne och Sofia Spolander, två föreläsare som verkligen är och varit med om både goda och mindre goda exempel och som kan hjälpa er till att själva arbeta fram och förstå ert läge. 

Denna inspirationsdag syftar till att ge ökade insikter om digitaliseringens möjligheter generellt och specifikt för kommunal verksamhetsutveckling. Ni får möjlighet att i grupper arbeta med och reflektera över era utmaningar och möjligheter och tillsammans med det prova på verktyg som underlättar införandet av digitaliseringens möjligheter och det i praktiken. Ni får också en gemensam begreppsapparat som underlättar för dialog och kommunikation kring kommunens handlingsplan.

Dagen är framtagen för, och använd på chefs eller strategidagar i kommuner och andra offentliga verksamheter som en aktivitet för team och ledningsgrupper där man vill skapa samsyn kring vart verksamheten är på väg. Referenserna finns och förmedlas vid förfrågan.

Inför inspirationsdagen görs ett researcharbete med nyckelpersoner hos er för att ge dagen den anpassning som gör att det ligger i linje med var Ni befinner er. Vi erbjuder också ett nästa steg av workshops för att konkretisera det Ni kommer fram till för förankring och engagerande av medarbetare i verksamheten. 

Dagen kommer att genomföras med hög interaktivitet i form av inspel/föreläsningar där deltagarna jobbar, testar och reflekterar i grupper.

Målet är att alla deltagare efter inspirationsdagen har:
 • Stärkt sina insikter kring digitaliseringens möjligheter i stort och smått
 • Ökat förståelsen för vad som krävs för att gå från ord till handling
 • Tagit till sig begrepp och definitioner som underlättar det interna arbetet framöver
 • Fått mersmak för att gå in i ett utvecklingsarbete  sin egen verksamhet

Exempelprogram

09.00 Inledning och incheckning
Vi hälsar alla välkomna, inleder och aktiverar alla deltagarna

09.30 Digitaliseringens möjligheter ur ett makroperspektiv
Ett inspel med fokus på de stora frågorna kring digitalisering som framtidsorienterad innovationsmotor och exempel på möjligheter för tjänsteorganisationer. Vad är tendenser och trender, exempel från olika branscher dom kan ha bäring på kommunal utveckling i ett större perspektiv. 

10.00 Fika och nätverkande

10.20 Förhoppningar och farhågor utifrån digitaliseringen möjligheter
Arbetspass i grupper på temat: "vad tar vi med oss för förhoppningar och farhågor till vår verksamhet"
Varje grupp jobbar fram sina egna slutsatser som sedan delas med de andra grupperna.

11.00 Ledningsgruppens digitaliseringsagenda
Introduktion till en systematisk process som underlättar för att skapa handlingsplaner som syftar till att gå från ord till handling utifrån digitaliseringsstrategin. Processen bygger på samarbete i och mellan förvaltningar och stödfunktioner. 

Fyra steg från ide till verklighet med utgångspunkt från behoven hos de vi är till för:
 1. Identifiera och prioritera utvecklingspotentialen
 2. Vitalisera och förbered ledarskap och organisation för framgång
 3. Säkerställ framtidens digitala översiktsplan
 4. Optimera användandet av nya digitala lösningar
12.00 Lunch och nätverkande

13.00 Digitaliseringen möjligheter ur ett kommunalt perspektiv.
Ett inspel som belyser kommunen med fokus på exempel och möjligheter för innovation, framtidsorientering och utveckling av kommuner. Inspelet ska tjäna som inspiration för att diskutera utvecklingspotentialen enligt ledningsgruppens digitaliseringsagenda. 

13.30 Prova på steg 1 - identifiera och prioritera utvecklingspotentialen
Arbetspass i grupper där processen ledningsgruppens digitaliseringsagenda tillämpas utifrån inspel.
Varje grupp jobbar med sina egna slutsatser som sedan delas med de andra grupperna.

14.15 Fika och nätverkande

14.35 Framgångsfaktorer för att omvandla utvecklingspotential till verklighet
Ett inspel som berör vad som krävs för att lyckas med stegen 2-4 i processen. Inspelet innehåller begrepp, framgångsfaktorer, exempel från lyckade situationer och lärdomar från misslyckanden. Alla exempel kommer från olika, ej namngivna kommuner.

15.15 Reflektioner på framgångsfaktorerna
Arbetspass i grupp på temat: "vad tar vi med oss av framgångsfaktorerna?" Möjlighet ges även till att skapa medskick om fokus för kommande intervjuer och workshops. 
Varje grupp jobbar med sina egna slutsatser som sedan delas med de andra grupperna. 

16.00 Avslutning och utcheckning
Dagen avslutas med en kort information om hur det fortsatta arbetet med digitalisering kan ske i er verksamhet och därefter utcheckning. 

16.30 Tack för en bra dag

Förutsättningar
 • Tillgång till nyckelmedarbetare för att skräddarsy innehållet efter ert behov
 • Lokal med plats för bordsöar för gruppövningar
 • Teknisk utrustning för bildvisning och ljudanläggning beroende på lokal och antal.
Övrigt
Pris för dagen mot förfrågan där förarbete och antal är prissättande parametrar. 
Tid
1 dag, 09:00 - 17:00
Pris

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp
Den här inspirationsdagen har skaptas för och genomförts på ett antal chefs och strategidagar i flera Svenska kommuner. Programmet är en bas som anpassas efter behov och inriktning efter förarbete. Offert på förfrågan baserad på antal personer och innehåll. Fråga gärna efter referenser.

Effekt
För att förstärka effekten av inspirationsdagen så erbjuder vi också ett antal olika workshopskoncept, en av de vanligare koncepten är "Förankring i organisation". Låt era medarbetare bli delaktiga i era tankar och använd den kraften. Vi skräddarsyr gärna en lösning anpassad just för Er.

Utbildare


Sofia Spolander
Sofia har arbetat som stabs- och kanslichef och kommunikatör i ett antal kommuner och har även varit förtroendevald i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal nämnder i olika kommuner. Sofia har också lång erfarenhet som kommunikatör som på ett pedagogiskt sätt belyser och skapar förståelse för hur de enskilda delarna hänger ihop med helheten. Som konsult är Sofia van att verka i gränssnittet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda och hon arbetar med utveckling av styrning och ledning, ärendeberedning, kommunikation och hållbarhetsfrågor. Krister Högne
Har en mångårig bakgrund som organisationskonsult, rådgivare och företagsledare och utbildare. Krister är certifierad i förändringsledning och agilt ledarskap. Hans uppdragsprofil har fokus på utveckling av offentliga verksamheter med digitaliseringens möjligheter som metod. Han engageras som rådgivare, coach och löpande förändringsstöd av organisationens ledningar. Han har bland annat som konsult en ledande roll i att integrera digitaliseringens möjligheter i ett flertal av Sveriges kommuner, regioner och universitets utvecklingsresor. 

Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se