« Tillbaka

Hemma hos - Äg din arbetsmiljöresa, för dig som chef


Beskrivning av innehåll i utbildningen:
Alla vill ha en bra arbetsmiljö. Men vad betyder det egentligen? Och hur skapar man det avgörande engagemang hos medarbetarna som krävs för att arbetet ska röra sig framåt? I den här kursen kommer vi lyfta ämnen och samtal som syftar till att skapa insikt, delaktighet och engagemang för arbetsmiljön. Du kommer även lära dig modeller och verktyg som möjliggör ett långsiktigt och framgångsrikt SAM- och OSA- arbete.

Utbildningens viktigaste punkter:
 • Skillnader mellan fysisk och psykisk arbetsmiljö
 • Kom igång med ett inkluderande arbetsmiljöarbete
 • Så skapar Ni förståelse, engagemang och delaktighet
 • Så undviker ni att arbetet faller mellan stolarna
 • Arbetsmiljöns påverkan på produktivitet och resultat
Utbildningens mål:
Att ge deltagarna i arbetsmiljöarbetet rätt förutsättningar, kunskap, verktyg och motivation för att genomföra en inspirerande utvecklingsresa tillsammans.

Program

09.00 Välkommen och incheckning

 • Varmt välkomna
 • Incheckning
 • Presentation av dagens innehåll - En framgångsrik arbetsmiljöresa

09.15 Vad tänker du på när du hör ordet arbetsmiljö?

 • Arbetsmiljöns två delar: Den fysiska och den psykiska – Vad är skillnaderna och hur påverkar de oss?
 • Vem ansvarar för arbetsmiljöarbetet? 

10.15 Kaffe


10.30 Teamets betydelse
 • Team vs pseudoteam
 • Vad innebär den organisatioriska och sociala arbetsmiljön i praktiken för dig och ditt team.
 • Trygg landsvägskörning i SAM- och OSA-arbetet

11.45 Lunch 


13.15 Är vi så bra som vi tror

 • Övning i grupp: Vad är det som gör att vissa lyckas och andra inte? 

Deltagarna delas in i grupper och får under 30 minuter diskutera fram vad det är som gör att vissa lyckas med sitt arbetsmiljöarbete och andra inte. Svaren skrivs ner på post-it-lappar som sedan klistras upp på tavla/vägg i konferensrummet. Under kaffe-pausen klockan 14.45  får alla ta del av svaren. 

Syfte: Reflektion och lära av varandra


14.45 Kaffe 


15.30 Pusselbitarnas betydelse

 • Varför? Hur? Vem? När?
 • Konsekvenserna av att göra arbetsmiljöresan vs inte göra
 • En sund arbetsmiljös påverkan på produktion och resultat.

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut


Tid
1 dag, 09:00 - 16:00
Pris

Bokning
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Målgrupp

Den här utbildningen är skapad för chefer som leder medarbetare i alla led och som tillsammans med sina medarbetare vill skapa medvetenhet kring ett engagerat arbetsmiljöarbete.Effekt
Att medarbetarna är engagerade och delaktiga är en väsentlig del av Er arbetsmiljöresa, vi har därför skapat en halvdagsutbildning som vänder sig till dina medarbetare så att de får samma bild av vad ett engagerat arbetsmiljöarbetet ska leda till. Boka in en eller flera på någon av våra öppna utbildningar eller så arrangerar vi en "på plats" utbildning. Se länk  Yes, we can! – medarbetarnas arbetsmiljöresa | Detaljvy kurs - mallsida - Public Partner Academy och boka eller fråga specifikt på effekt@publicpartneracademy.se

Utbildare

Lotta Vikström

Har flera års erfarenhet av det systematiska arbetsmiljöarbetet och med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under åren 2017-2020 var hon djupt engagerad i ett forskningsprojekt på Arbets-och miljömedicin och har under åren utbildat, engagerat och inkluderat hundratals chefer och medarbetare i det viktiga SAM-och OSA-arbetet. Våren 2021 grundade hon sin egen verksamhet inom arbetsmiljö – BeBest AB – En inkluderande arbetsmiljöresa.
Kontakt
Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
info@publicpartneracademy.se