UTBILDNINGAR MED EFFEKT

Alla våra utbildningar ska ge verklig effekt. Därför har de flesta av våra utbildningar en uppföljning, i form av till exempel workshops eller coachning. Allt för att kunskapen ska göra en verklig skillnad för dig och din organisation. 

Våra utbildningsledare arbetar alla i organisationer och företag med samhällsuppdrag. Där utvecklar de moderna metoder, verktyg och processer tillsammans med verksamheten därför vet och förstår de vilka utmaningar du ställs inför i din vardag. 

Välkommen att ta nästa steg i din kompetensutveckling!

ALLA

LEDARSKAP

ARBETSMILJÖ

STRATEGI

HEMMA HOS

Ett modernt ledarskap ger medarbetare möjligheterna att lösa uppgifterna själva. Det ställer högre krav på tydliga processer, delaktighet och kommunikation. Den här utbildningen ger dig teori och verktyg för ett coachande ledarskap specifikt i stabsfunktion. 


Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-02-02 Stockholm Centralt
09:00 - 17:00

En modern ledares uppgift är inte att tala om vad medarbetarna ska göra – utan att ge dem möjligheter att lösa uppgifterna själva. Det ställer högre krav på allas delaktighet, ansvarstagande och förmåga till tydlig kommunikation. Med den här utbildningen får lära dig mer om och träna på coaching som förhållningssätt för att leda verksamheten.Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-02-10 Stockholm Centralt
09:00 - 17:00
Denna utbildning ger dig insikter och verktyg för leda genom andra chefer i en politiskt styrd organisation – kommunikativ förmåga, politisk skicklighet, processledning och förmåga att navigera på den offentliga scenen. Du får lära dig hur du leder genom exempel, skapar ledarutrymme, delegerar uppdrag, följer upp chefer i uppdrag och att arbeta med strategiutveckling i samspel med sidoordnade, underordnade och överordnade chefer.
Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-02-15 Stockholm Centralt
09:00 - 17:00

Att navigera mellan linje- och stabslogik i en politiskt styrd organisation kan vara en utmaning och många kan uppleva sig splittrade i sitt ledarskap. Med den här utbildningen lär du dig att balansera stöd och styrning i ditt ledarskap för att bygga effektiva partnerskap i hela organisationen.


Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-01-18 Stockholm Centralt
09:00 - 17:00

Politiskt styrda organisationer ställer särskilda krav på ledarskapet. Hur harmoniserar man drivkrafter, värderingar och processer mellan det politiska uppdraget och tjänstemannauppdraget? Vilken roll spelar delaktighet, ansvar och transparens?

Den här utbildningen ger dig fördjupad insikt i viktiga begrepp och samspelet mellan demokratin och tjänstemannautövandet. Du får också verktyg för att applicera kunskaperna i din praktiska vardag – med förankring i ditt specifika uppdrag.

Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-01-27 Stockholm Centralt
09:00 - 17:00

Förändring, stor som liten, är en utmaning i alla organisationer. Hur tar man sig från nu till sedan med hela verksamheten i behåll? Denna utbildning vänder sig till dig som leder en förändring och varvar teori inom förändringledning med praktiskt arbete i ett specifikt förändringsinitiativ, där deltagarna för öva genom att coacha varandra.


Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-02-16 Stockholm Centralt
09:00 - 17:00

Digitalisering är en kraftfull metod för förändring. Men vad krävs av dig som verksamhetsutvecklare för att lyckas? Utbildningen utforskar och förklarar verktyg och metoder i både teori och praktik.


Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-01-25 Stockholm Centralt
09:00 - 17:00

En politiskt styrd organisation skiljer från andra organisationer på många avgörande sätt –  inte minst när det gäller att leda arbetet för en ledningsgrupp. Vad är ledningsgruppens uppgift? Vad har den för ansvar och befogenheter? Hur ser arbetsprocesserna ut och hur prioriterar man de frågor gruppen ska arbeta med? Den här utbildningen syftar till att tydliggöra arbetsmetoder, strategier, struturer och rutiner för ett långsiktigt och hållbart arbete i ledningsgruppen.Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-02-23 Stockholm Centralt
09:00 - 17:00

Arbetsmiljön är inte viktig bara för arbetet – den är viktig för dig. Vad är en bra arbetsmiljö? Hur påverkar man den? Och vad har du för roll i arbetsmiljöresan? Den här utbildningen är en vitamininjektion för dig som medarbetare och ger dig en grundförståelse för arbetsmiljölagen och varför just ditt engagemang är inte bara värdefullt – utan avgörande.


Borlänge , Stockholm Centralt, Uppsala Centralt
Nästa tillfälle 2022-02-09 Borlänge , Hotell Galaxen
09:00 - 13:00

Alla vill ha en bra arbetsmiljö. Men vad betyder det egentligen? Och hur skapar man det avgörande engagemang hos medarbetarna som krävs för att arbetet ska röra sig framåt? I den här kursen kommer vi lyfta ämnen och samtal som syftar till att skapa insikt, delaktighet och engagemang för arbetsmiljön. Du kommer även lära dig modeller och verktyg som möjliggör ett långsiktigt och framgångsrikt SAM- och OSA- arbete. 


Borlänge , Stockholm Centralt, Uppsala Centralt
Nästa tillfälle 2022-01-28 Borlänge , Hotell Galaxen
09:00 - 16:00
Förändring kan komma som ett medvetet, planerat val eller som en plötslig överraskning. Det enda vi vet är att förändringen alltid kommer. Hur ser den ut? Vem berör den? Vad får den för konsekvenser? Strategisk och organiserad omvärldsbevakning är ett värdefullt verktyg i kommuner för att kunna anpassa verksamheten till ett samhälle ii ständig förändring – men också för att själv kunna driva förändring.
Borlänge , Jönköping, Skövde, Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-02-10 Borlänge , Hotell Galaxen
08:30 - 17:00
Framgångsrik externfinansiering kan vara skillnaden mellan ett kommunprojekt som var en bra idé och ett projekt som blev verklighet. Men hur viktigt är det egentligen hur ansökan tas fram och formuleras? Helt avgörande, visar våra erfarenheter.

Gävle, Karlstad, Stockholm Centralt
Nästa tillfälle 2022-02-03 Karlstad, Karlstad CCC
09:00 - 16:00